Hero

Källsortering på offentlig plats

Body

Möjliggöra källsortering i farten

                                             Foto: Avfall Sverige

Det måste vara lätt att göra rätt – även när skräpet uppstår på perrongen, i parken eller på promenad. Skräpet är en resurs. Allt fler efterfrågar idag att kunna källsortera på andra ställen än bara i hemmet eller på jobbet. Det känns helt enkelt fel att slänga förpackningar, som kan återvinnas, tillsammans med annat avfall eftersom de då kommer att gå till förbränning - och inte till återvinning. Målet för högsta möjliga miljönytta är att källsortera i så hög grad som möjligt och att fraktionerna ska bli så rena som möjligt. För att detta ska bli verklighet krävs god kommunikation så att rätt material hamnar på rätt ställe. Källsortering på offentlig plats bör exempelvis möjliggöras på platser med stort flöde av människor.

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, ett nytt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Det nya systemet (ett s.k. piktogramsystem) är utvecklat i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna. På avfallsportalen sopor.nu,  finns information om hur avfall ska sorteras, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. För att göra det lätt att sortera rätt har sorteringsblad på flera olika språk tagits fram. Materialet är fritt att använda. Sorteringsbladen ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
  • Företag
  • Privatperson

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej

Sections

Tips!

Läs Håll Sverige Rents guide om källsortering på offentlig plats som fokuserar på utformning av kärl, symboler samt placering av källsorteringskärl.

Vill du veta mer?