Stad från ovan

Källsortering på offentlig plats

Här får du argument och en guide till källsortering på offentlig plats.

 

Skriv ut den utförliga guiden

Vi måste möjliggöra källsortering i farten!

Vad säger lagen?

En guide för källsortering på offentlig plats

Utformning av kärl

Tydliggör och hjälp användaren

Använd samma symboler överallt

Nio fraktioner som behövs

Placering av källsorteringskärl

Placera kärlen där folk är!