Hero

Analys (AI-driven videoanalys)

Body

Automatiserad identifiering av skräp


                                             Foto: Ellipsis Earth

AI-driven videoanalys genomförs bl.a. av företag som Ellipsis Earth. Med hjälp av AI analyseras både mark- och flygbilder för att exakt identifiera 47 olika kategorier av skräp, inklusive dess varumärke, vikt, volym och återvinningsvärde, när och var föremålet skräpats ned, hur länge det stannar på marken samt var det hamnar. Dessa detaljerade data kan sedan användas för att upptäcka mönster av nedskräpningsbeteende som kan hjälpa till att rikta insatser vid rätt tidpunkt, på rätt plats och för rätt målgrupp.

Exempel

Bournemouth (England)

I Bournemouth, England, genomfördes en analys av skräpläget av företaget Ellipsis Earth, vilket resulterade i ett antal åtgärder 2021. Den lokala myndigheten Bournemouth, Christchurch and Poole Council (BCP Council) och organisationen Hubbub i samarbete med Ellipsis Earth stod bakom initiativet, med McDonalds som finansiär. Initiativtagarna visste inte vilken målgrupp som skulle vara i fokus, vilken åtgärd som behöves eller var åtgärder behövde implementeras. Undersökningen täckte 475 000 m2 och samlade in 2,5 miljarder datapunkter. Även prestandan för 350 papperskorgar analyserades samt två restauranger (McDonalds) som hade identifierats som skräpkällor. Insamlade data visade att ett föremål (i genomsnitt) hamnar på marken var tredje sekund samt att 48 000 cigarettfimpar hamnar på marken varje vecka. Höga nivåer av alkohol- och drogrelaterat skräp samt familjerelaterat skräp identifierades vid specifika tidpunkter och platser. Över 40 procent av skräpet på marken visade sig bero på s.k. ”städad nedskräpning” (dvs. människor har försökt göra sitt bästa och burit skräp till en papperskorg men tvingats placera skräpet i närheten på grund av att papperskorgen var full eller otillgänglig). Över 90 rekommendationer och åtgärder föreslogs, bl.a. förslag på placering av innovativa, lekfulla och engagerande papperskorgar, färgglada fimpomater samt en disco-papperskorg. Resultat: I genomsnitt minskade nedskräpningen i närheten av implementerade åtgärder med 75 procent.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
  • Företag

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej