Hero

Fimpomat

Body

Gör din röst hör och minska mängden cigarettfimpar på marken

En fimpomat är en interaktiv askkopp utrustad med en fråga samt två separata fack med olika svarsalternativ. Rökare röstar med sin cigarettfimp genom att välja svarsalternativ och fimpa i det tillhörande facket. Fimparna är synliga bakom den klara glasfronten vilket innebär att förbipasserande kan se vilket svar som har fått flest röster (fimpar). Frågorna kan vara roliga, aktuella eller provocerande beroende på vad som anses fungera för tilltänkt målgrupp. När en stor del av nedskräpningen utgörs av fimpar är utplacering av fimpomater en lämplig åtgärd med påvisad effekt. Fimpomater har placerats på ut på strategiska platser i flertalet svenska städer och är en nudgingåtgärd för beteendeförändring.

Exempel 

Stockholm – HSR ✓

Under våren 2022 genomförde Håll Sverige Rent, tillsammans med Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse, Signalisten, en kartläggning av nedskräpningens omfattning samt typ av nedskräpning på en bostadsgård i Hagalund i Solna, Stockholm. Skräpmätningsresultaten visade på att fimpar utgjorde en stor del av nedskräpningen. Två fimpomater samt dekaler placerades ut på bostadsgården i samband med en skräpfest. Syftet var att uppmuntra rökare att inte fimpa på marken.

 

Åtgärden passar för verksamheter som:

 • Bostadsbolag
 • Kommun
 • Företag
 • Organisation
Sections

Tips!

Exempel på hälsningsfras på fimpomat

 • Rösta med din fimp!
 • Tack för att du hjälper oss hålla [stad] rent!
 • Släng din fimp i fimpomaten! Släck den först, tack!

Exempel på frågor/svarsalternativ på fimpomat

 • Var är vi? Hagalund / Blåkulla
 • Vilket gillar du bäst? Sött / Salt
 • Vad lägger du helst på grillen? Halloumi / Chorizo
 • Vad säger du? Kex / Chex
 • Status? Singel / Upptagen

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@hsr.se.

Tillsammans med Beteendelabbet har vi också tagit fram en nudgeguide! Guiden är till för dig som arbetar med att minska nedskräpningen av fimpar och snus på offentliga platser. Guiden finns att ladda ner kostnadsfritt på hsr.se/nudging.