Hero

Fimpomat

Body

Gör din röst hör och minska mängden cigarettfimpar på marken

En fimpomat är en interaktiv askkopp utrustad med en fråga samt två separata fack med olika svarsalternativ. Rökare röstar med sin cigarettfimp genom att välja svarsalternativ och fimpa i det tillhörande facket. Fimparna är synliga bakom den klara glasfronten vilket innebär att förbipasserande kan se vilket svar som har fått flest röster (fimpar). Frågorna kan vara roliga, aktuella eller provocerande beroende på vad som anses fungera för tilltänkt målgrupp. När en stor del av nedskräpningen utgörs av fimpar är utplacering av fimpomater en lämplig åtgärd med påvisad effekt. Fimpomater har placerats på ut på strategiska platser i flertalet svenska städer och är en nudgingåtgärd för beteendeförändring.

Exempel

Solna stad

Under våren 2022 genomförde Håll Sverige Rent, tillsammans med Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse, Signalisten, en kartläggning av nedskräpningens omfattning samt typ av nedskräpning på en bostadsgård i Hagalund i Solna, Stockholm. Skräpmätningsresultaten visade på att fimpar utgjorde en stor del av nedskräpningen. Två fimpomater samt dekaler placerades ut på bostadsgården i samband med en skräpfest. Syftet var att uppmuntra rökare att inte fimpa på marken.

Resultat: Fimpomaterna i Hagalund bidrog till en minskning av antalet fimpar med 71% och 66% vid de två platserna där fimpomater installerades.

 

Norrköpings kommun

Håll Sverige Rent har inom ramen för projektet Trygga Orten genomfört en pilot med fimpomater under sommaren 2023. För att minska antalet av fimpar som hamnar på marken placerades fimpomaterna ut på två utvalda platser i Navestad och Hageby. Fimpomaterna var utrustade med frågan "Föredrar du Baklava eller Kanelbulle" och instruktioner på svenska, engelska och arabiska som förklarade att man skulle rösta med sin fimp. Nudgingmaterial så som markdekaler visade fotsteg upp och uppmärksammade fimpomaterna. Effektmätningen visade att antalet skräp minskade stort på de berörda platserna.

Resultat: Totalt minskade fimparna med 58% i Navestad och 40 % i Hageby.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

 • Bostadsbolag
 • Kommun
 • Företag
 • Organisation

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓
Ja

Sections

Tips!

Exempel på hälsningsfras på fimpomat

 • Rösta med din fimp!
 • Tack för att du hjälper oss hålla [stad] rent!
 • Släng din fimp i fimpomaten! Släck den först, tack!

Exempel på frågor/svarsalternativ på fimpomat

 • Var är vi? Hagalund / Blåkulla
 • Vilket gillar du bäst? Sött / Salt
 • Vad lägger du helst på grillen? Halloumi / Chorizo
 • Vad säger du? Kex / Chex
 • Status? Singel / Upptagen

Vill du veta mer?

Tillsammans med Beteendelabbet har vi också tagit fram en nudgeguide! Guiden är till för dig som arbetar med att minska nedskräpningen av fimpar och snus på offentliga platser. Guiden finns att ladda ner kostnadsfritt här ».

Vill du veta mer? Kontakta oss!