Hero

Dekaler mot nedskräpning

Body

Informera om hur skräpet ska slängas och var skräpet tar vägen

Dekaler är informationsmaterial som kan klistras fast på olika typer av ytor i syfte att nå ut med budskap till olika målgrupper. Dekaler kan exempelvis klistras fast på papperskorgar, fimpomater eller på lämplig hårdgjord yta. Dekaler används ofta som en nudgingåtgärd för att påverka människor att göra mer önskvärda val i beslutssituationer, utan att vara tvingande.

 

Exempel

Stockholms stad  

I samarbete med Japan Tobacco International (JTI) genomförde Håll Sverige Rent ett pilotprojekt 2020 i Skärholmen, Stockholm, för att minska antalet cigarettfimpar på gator och torg. Dekalerna togs fram av Beteendelabbet i enlighet med Håll Sverige Rents grafiska profil. En av dekalerna pryddes av texten ”Hej rökare, fimpa där borta” och syftade till uppmärksamma rökaren på rökzoner runt papperskorgar och fimpomater. Mindre dekaler föreställande en cigarett, med med tillhörande text ”Fimpa här”, fästes på papperskorgar och fimpomater. Som komplement till pilotprojektet delade Direkten-anslutna butiker ut fickaskkoppar till personer som köpte cigarettpaket.

 

Solna stad

Under våren 2022 genomförde Håll Sverige Rent, tillsammans med Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten, en kartläggning av nedskräpningens omfattning, samt typ av nedskräpning, på en bostadsgård i Hagalund. Skräpmätningsresultaten visade på att cigarettfimpar utgjorde en stor del av nedskräpningen. Två fimpomater placerades ut på bostadsgården i samband med en skräpfest. Runt fimpomaterna fästes dekaler som tagits fram av Beteendelabbet i samarbete med Håll Sverige Rent.  En av dekalerna pryddes av texten ”Hej rökare, fimpa där borta” och syftade till uppmärksamma rökaren på rökzoner runt papperskorgar och fimpomater. Mindre dekaler föreställande en cigarett, med med tillhörande text ”Fimpa här”, fästes på papperskorgar och fimpomater. Syftet med pilotprojektet var att upplysa boende och besökare om att cigarettfimpar inte ska slängas på marken. Pilotprojektet i Hagalund är del i utvecklingen av Håll Sverige Rents koncept Skräpfri bostadsgård.

 

Göteborgs Stad

Inom ramen för samverkansorganisationen ’Trygg, vacker stad’ (2005–2018) i Göteborgs Stad, i samarbete med Nudgd, valdes 2017 ett specifikt område i Göteborg ut i syfte att minska antalet fimpar med hjälp av nudgingåtgärder. För att få fler att fimpa i askkopparna testades olika åtgärder på centrala spårvagnshållplatser. Två koncept valdes sedan ut, varav det ena bestod av två typer av markdekaler. Markdekalerna hade bra effekt på kort sikt men blev smutsiga efter ett tag. Enligt Nudgd kan markfärg hålla längre. Däremot kan markdekaler passa bra vid exempelvis event.

 

Uppsala kommun

I syfte att minska antalet cigarettfimpar på marken som hamnar i dagvattenbrunnar placerade Uppsala kommun, i samarbete med Uppsala vatten, dekaler med budskapet ”Fyrisån börjar här!” vid dagvattenbrunnar i Uppsala city 2022.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
  • Företag
  • Kommun

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓
Ja

Sections

Vill du veta mer?

Tillsammans med Beteendelabbet har vi tagit fram en nudgeguide! Guiden är till för dig som arbetar med att minska nedskräpningen av fimpar och snus på offentliga platser. Guiden finns att ladda ner kostnadsfritt här ».

Vill du veta mer? Kontakta oss!