Hero

Vattenskräpkorg

Body

Fånga skräpet innan det försvinner ut i havet

En vattenskräpkorg är en typ av teknisk automatiserad lösning, sjöbaserad anordning och barriär för automatisk uppsamling av skräp i vattenmiljö. Vattenskräpkorgen består av en tunna som suger upp vatten som passerar genom korgen med hjälp av en pump. När vattnet passerar genom korgen fångas skräpet i en påse. Vattenskräpkorgen kan placeras ut i närheten av sjönära verksamheter, exempelvis i hamnar eller i anslutning till exempelvis badplatser. 

Exempel

Stockholms stad

Två vattenskräpkorgar placerades ut i Riddarfjärden bredvid Stadshusbron 2018. En utvärdering av tunnorna vid Stadshusbron kan ha genomförts under 2020 i samverkan med Stockholms Hamnar samt Klara Strandcafé. Stockholms stad, i samarbete med Stockholms Hamnar, trafiknämnden, Stockholm vatten och Avfall, ett antal utvalda stadsdelsnämnder samt privata aktörer i staden och Sweco, underströk i en rapport 2019 att åtgärder på land för att förhindra att skräp hamnar i vattnet är mer kostnadseffektivt och enkelt att åstadkomma än att samla upp skräp i vatten.

Foto: Plastic Soup Foundation/Seabin Project

Åtgärder passar för verksamheter som:

  • Kommun
     
Sections

Vad är en vattenskräpkorg?

Vattenskräpkorgen är en vattenbaserad soptunna (en flytande papperskorg) som kan samla in cirka 1,5 kg flytande skräp om dagen. Påsen kan rymma upp till 20 kg skräp. Automatiserade lösningar som exempelvis Seabins (vattenbaserad skräpkorg), WasteSharks (vattenburna, skräpsamlande drönare) och Litter Traps (skräpinsamlare i rinnande vatten) ska framför allt ses som lokala kompletterande lösningar. Den rening av vattenytor som redan sker med hjälp av exempelvis städbåt samt strandrensning behöver fortgå. Kommunen kan med fördel etablera lokala samarbeten med fritidsbåtshamnar, föreningar, samt café- och restaurangägare för placering, drift och underhåll av åtgärden.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@hsr.se.