Hero

Vattenskräpkorg

Body

Fånga skräpet innan det försvinner ut i havet

Foto: Platstic Soup Foundation/Seabin

En vattenskräpkorg (på engelska, ”sea bin”) är en typ av teknisk automatiserad lösning, sjöbaserad anordning och barriär för automatisk uppsamling av skräp i vattenmiljö. Vattenskräpkorgen består av en tunna som suger upp vatten som passerar genom korgen med hjälp av en pump. När vattnet passerar genom korgen fångas skräpet i en påse. Vattenskräpkorgen kan placeras ut i närheten av sjönära verksamheter, exempelvis i hamnar eller i anslutning till exempelvis badplatser.

Exempel

Stockholms stad

Två vattenskräpkorgar placerades ut i Riddarfjärden bredvid Stadshusbron 2018. En utvärdering av tunnorna vid Stadshusbron kan ha genomförts under 2020 i samverkan med Stockholms Hamnar samt Klara Strandcafé. Stockholms stad, i samarbete med Stockholms Hamnar, trafiknämnden, Stockholm vatten och Avfall, ett antal utvalda stadsdelsnämnder samt privata aktörer i staden och Sweco, underströk i en rapport 2019 att åtgärder på land för att förhindra att skräp hamnar i vattnet är mer kostnadseffektivt och enkelt att åstadkomma än att samla upp skräp i vatten.

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
     

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej
 

Sections

Vill du veta mer?