Hero

Papperskorg (solcellsdriven)

Body

Minska nedskräpning med smarta papperskorgar som informera när det är dags för tömning

Solcellsdrivna papperskorgar (även kallade smarta papperskorgar) syftar till att motverka överfulla papperskorgar och därmed minska risken för att skräp hamnar på marken. Datadriven avfallshantering innebär att papperskorgen meddelar när det är dags för tömning genom ett automatiserat system. En solcellsdriven papperskorg kan beskrivas som en förebyggande åtgärd som säkerställer tömning i tid samt minskad resursanvändning, exempelvis minskade tömningsintervaller och transport. Avfallsmängden på offentliga platser beror på säsong och väder. Det kan därför vara svårt att säkerställa att tömning av papperskorgar görs i rätt tid. Investering i ett dyrare papperskorgssystem kan innebära att den dagliga driften kostar mindre. 

Exempel 

Alingsås kommun, Borås Stad, Enköpings kommun, Halmstads kommun, Helsingborg stad, Jönköpings kommun, Kungsbacka kommun, Luleå kommun, Malmö stad, Mölndals stad, Sigtuna kommun, Skellefteå kommun, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Uppsala kommun, Ängelholms kommun

I syfte att minska nedskräpning och effektivisera skräphantering har olika kommuner installerat solcellsdrivna papperskorgar. Företaget EWF Eco säljer den molnbaserade plattformen Bigbelly som flertalet kommuner har beställt för att effektivisera skräphanteringen i offentliga miljöer. Papperskorgarna skickar automatiserade meddelanden när det är dags för tömning. Några fördelar som kommuner har rapporterat är färre tömningsintervaller, mindre koldioxidutsläpp, färre antal sopsäckar samt minskade transportkostnader.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
  • Kommun
  • Företag

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej