Hero

Askkoppskon

Body

Minska antalet fimpade fimpar på sandstranden

                                             Foto: Københavns Kommune

En askkoppskon är en askkopp som rökare kan använda för att fimpa i på stranden. Askkopparna är gjorda av plast och ämnade för flergångsbruk. Askkoppen konformade design möjliggör för rökare att stoppa ner den i sanden.  

Exempel 

Københavns Kommune (Danmark) 

På Köpenhamns största strand, Amager strand, kan rökare hämta askkoppar vid ingången till stranden. Initiativet startades av Köpenhamns kommun i syfte att minska mängden skräp på stranden under sommaren. Askkopparna både hämtas och lämnas vid ingången till stranden. Skylten på uppsamlingsplatsen uppmanar rökare att först tömma askkoppskonerna i en anslutande papperskorg. Färgen på askkopparna syftar till att fånga strandbesökarnas uppmärksamhet.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
  • Företag

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej