Hero

Askkopp (utemiljö)

Body

Uppmuntra rökare att fimpa rätt


Askkoppar syftar till att samla cigarettfimpar och därmed minska antalet fimpar som hamnar på marken. Askkoppar kan stå enskilt eller med fördel vara en integrerad del av en papperskorg. Det utgör heller inte ett problem att rökare väljer att fimpa cigaretten i papperskorgar, så länge cigaretten verkligen är släckt. I syfte att minska nedskräpningen av cigarettfimpar bör askkoppar placeras ut i stadskärnor, högst fem meter från platser där rökare mest frekvent röker eller slänger fimpar. Askkopparna bör vara identifierbara och kan med fördel kompletteras med text (och tecken) mot nedskräpning.

 

Exempel

Göteborgs Stad

I syfte att minska antalet fimpar med hjälp av nudgingåtgärder testades olika åtgärder på centrala spårvagnshållplatser i Göteborg 2017. Göteborgs Stad samarbetade med Nudgd inom ramen för samverkansorganisationen "Trygg, vacker stad" (2005–2018). För att få fler att fimpa i askkoppar valdes två koncept ut, varav det ena bestod av två typer av dekaler med en humoristisk lokal anknytning. Dekalerna placerades antingen nedanför en askkopp, eller visade riktningen mot en askkopp. Askkopparna fick även en tydlig orange färg som väckte rökarens uppmärksamhet. Orangea askkoppar visade sig fungera bättre än svarta askkoppar.

 

Lunds kommun, Ystads kommun, Trelleborgs kommun

Inom ramen för ett samarbete mellan Sysav och Nudgd testades nudgingåtgärder på skånska busshållplatser 2018. Askkopparna fick nya färgglada färger, vilket kompletterades med gröna markmålningar som ledde till askkoppen samt en tydlig skylt, för göra det lätt för rökarna att fimpa rätt. Färgglada askkoppar visade sig fungera bättre än svarta askkoppar.

 

Malmö stad  

Malmö stad implementerades renhållningssatsningen ”Buttcoin” 2023. På askkoppar har staden placerat instruktioner och en QR-kod, som guidar rökare (eller personer som slänger cigarettfimpar) genom processen. Malmö stad menar att fimpen ges ett värde när rökare kan tjäna ”buttcoins”, vilket skapar incitament att fimpa rätt i askkoppen. Genom att fimpa rätt i stadens särskilda askkoppar (”ash trading points”) intjänas buttcoins och på så sätt är renhållningssatsningen en tävling som syftar till att bidra till beteendeförändring bland rökare.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Bostadsbolag
  • Företag
  • Kommun
     

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej

Sections

Tips!

Att placera ut askkoppar syftar inte till att uppmuntra till rökning men med anledning av rökförbudet (vid entréer till lokaler och andra utrymmen som är öppna för allmänheten) kan det tyckas motsägelsefullt att aktörer som ansvarar för att städa och hålla rent väljer att ta bort möjligheten för rökare att fimpa i askkoppar. Skrivna uppmaningar eller övertygande design kan minska nedskräpning. Skyltar med personliga och sociala normaktiverande (positivt formulerade) uppmaningar är kända för att minska nedskräpningen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@hsr.se.

Tillsammans med Beteendelabbet har vi också tagit fram en nudgeguide! Guiden är till för dig som arbetar med att minska nedskräpningen av fimpar och snus på offentliga platser. Guiden finns att ladda ner kostnadsfritt här ».