Hero

Utloppsnät

Body

Fånga skräpet innan det försvinner ut i havet

                                             Foto: City of Kwinana

Utloppsnät (på engelska, drainage nets) är ett filtreringssystem som monteras i mynningen av dagvattenavlopp för att fånga upp skräp. Utloppsnäten stoppar skräp från att lämna avloppen, vilket förhindrar att skräp som transporteras med regnvatten att spridas. Det insamlade skräpet kan sedan separeras och återvinningsbart material kan återvinnas. 

Exempel 

City of Kwinana (Australien) 

I staden Kwinana, Australien, installerades utloppsnät 2019. På bara sex månader samlades 370 kilo skräp från två platser där näten installerats. Det uppsamlade skräpet separeras och allt återvinningsbart material transporterades till en återvinningscentral.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
     

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej