Hero

Papperskorg (djursäker)

Body

Ändrad design för att minska förekomsten av djur

                                              Foto: Göteborgs Stad

Överfulla papperskorgar är inte bara ett miljöproblem, det lockar också fram djur. Bra väder, hård vind eller mänsklig aktivitet i offentliga miljöer kan snabbt resultera i skräp på marken, överfulla papperskorgar och skadedjur. Fåglar kan bli ett problem när de drar sönder plastpåsar och drar ut sopor som hamnar på marken och sprids. Skräp på marken lockar i sin tur till sig fler fåglar och råttor. Papperskorgar med lock som lätt blåser upp eller öppnas av fåglar och andra djur bör ersättas med väl förslutna papperskorgar med säkra lock. Papperskorgar gjorda av plast riskerar även att gnagas sönder av råttor. Enligt Förvaltarforum uppger fastighetsägare att det bästa sättet att komma till rätta med problemet är att arbeta förebyggande. 

Exempel 

Göteborgs Stad 

I Göteborg har nya papperskorgar testats för att bidra till att minska förekomsten av råttor. I en artikel i Dagens Nyheter (DN) från 2021 kallas den nya modellen för ”gnagarsäker behållare”. Tidigare kunde råttorna klättra in i papperskorgen vertikalt samt underifrån.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
  • Privatperson

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓
Ja

Sections

Tips!

Hur kan privatpersoner se till att inte locka fram skadedjur? 

  • Se till att skräp och matrester hamnar i en papperskorg. Lämna inte skräp på marken och håll marken ren från skräp, sopor och matrester. 

  • Sluta mata fåglar eftersom maten drar till sig råttor på natten (men om du absolut vill mata fåglarna – släng maten i vattnet, inte på marken). 

  • Släng inte hushållssopor i offentliga papperskorgar. 

  • Minimera mängden matrester som slängs i offentliga papperskorgar.