Hero

Papperskorgsinventering

Body

Inventera och investera i infrastruktur för insamling av skräp

Håll Sverige Rent har utvecklat en metod för att inventera papperskorgar i bostadsområden. Att sätta upp en papperskorg kostar inte så mycket pengar, men att tömma den varje dag för med sig stora kostnader. Enligt Fastighetsägarna kostar det runt 10 000 kronor per år att få papperskorgar tömda. På små innergårdar bedöms även behovet av papperskorgar mindre än på stora utomhusområden.  


Exempel

Norrköpings kommun

Håll Sverige Rent har inom ramen för projektet Trygga Orten genomfört en inventering av papperskorgar i stadsdelarna Hageby och Navestad. Inventeringen genomfördes 2023 och avgränsades till två kvarter, kvarter Porten i Hageby och kvarter Ringdansen i Navestad. Resultat: Sammanlagt fotograferades 189 papperskorgar och 19 askkoppar. Sammanlagt identifierades 23 olika papperskorgar. Förslag på åtgärder i kvarteren tar bl.a. hänsyn till placering av papperskorgar utifrån olika perspektiv samt kostnaden kopplat till tömning av samtliga papperskorgar.

 

Lunds kommun 

Lunds kommun har genomfört en inventering av deras papperskorgar på gatumark genom att kartlägga deras exakta GPS-positioner. Syftet är att samla den här informationen i ett digitalt program, vilket underlättar hanteringen av papperskorgarnas placering och underhållsansvar. Genom att skapa en uppdaterad lista över samtliga papperskorgar kan kommunen säkerställa korrekt tömning och utvärdera vilken modell som är mest lämplig.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
  • Kommun

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓
Ja 

Sections

Vill du veta mer?

Håll Sverige Rent har tagit fram en metod för inventering av papperskorgar och åtgärdsförslag.

Vill du veta mer? Kontakta oss!