Hero

Papperskorg (färgglad)

Body

Förändringar i stadsmiljö som förhindrar nedskräpning

                                             Foto: Finbin

Extern design av papperskorgar berör frågan om papperskorgar bör smälta in eller sticka ut från det omgivande miljön. Riktlinjer främjar ofta estetiska överväganden som innebär att papperskorgen smälter in i miljön. I en studie från 2023 undersöktes om det är möjligt att få papperskorgar att samla in mer skräp genom att manipulera deras fysiska utseende. Experimentet ägde rum 2017 i Gävle kommun och fokuserade på papperskorgar som smälter in i miljön, papperskorgar folierade med bild/text samt papperskorgar folierade med orange färg. Den orangea papperskorgen fångade bäst fotgängarnas uppmärksamhet. Enligt studien bör större uppmärksamhet ägnas åt den externa designen om målet är att maximera papperskorgens effektivitet. Alltså, överväg design som gör att papperskorgarna sticker ut från det omgivande sammanhanget snarare än att smälta in.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej

Sections

Tips!

Läs studien! Linder, N., Sörqvist, P., Lindahl, T., & Ljung, R. (2023). Managing Waste Behavior by Manipulating the Normative Appeal of Trash Bins: Lessons from a Natural Field Experiment. Resources, Conservation & Recycling Advances, 200186.