Hero

Design mot nedskräpning

Body

Design mot nedskräpning i stadsmiljö

                                             Foto: Københavns Kommune

I denna åtgärd samlar vi exempel på design i stadsmiljö som vi anser kan bidra till minskad nedskräpning på land och till havs. 

Exempel 

Köpenhamn (Danmark) 

På kajen intill Det Kongelige Teater i Köpenhamn, Danmark, har kajkantens design bidragit till att skräp inte blåser direkt ner i Københavns Havn.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
  • Företag

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent 
Nej