Hero

Skräpplockning (AI-driven)

Body

AI-robot som plockar skräp

                                             Foto: Angsa Robotics

AI-driven skräpplockning innebär att en robot plockar skräp såsom fimpar och mindre skräpföremål av plast och metall i t.ex. en park. Roboten är programmerad att identifiera olika typer av skräp samt ignorera sådant som inte är skräp, t.ex. löv och stenar. Roboten samlar in skräpdata som kan användas för det strategiska arbetet mot att minska nedskräpning i parken. 

Exempel 

Berlin (Tyskland) 

Ett företag som utvecklar AI-driven skräpplockning är Angsa Robotics. Sedan 2021 har Berlin (Berliner Stadtreinigung) samarbetat med företaget för att stödja städpersonalen som plockar skräp i grönområden. Insatserna har genomförts i två parker, Spreebogenpark och Volkspark am Weinberg, i Berlin. Roboten stödjer städpersonalen främst genom att fokusera på mindre skräp såsom fimpar och kapsyler, vilket är skräp som tar tid att plocka upp från marken. 

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
  • Företag
  • Bostadsbolag
     

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej