Hero

Luftbubblor i vatten mot nedskräpning

Body

Fånga skräpet med luftbubblor!

                                             Foto: VA-guiden


Att använda luftbubblor för att minska nedskräpningen i vatten innebär att en vägg av bubblor utgör en skräpfälla. Med hjälp av en kompressor och en slang med många små hål i produceras en bubbelvägg som lyfter och fångar in skräpet ända från botten av exempelvis en å. Slangen placeras diagonalt över ån. Detta ihop med den naturliga vattenströmmen gör att skräpet samlas in i en uppsamlingsfålla vid åkanten. Skräpet töms regelbundet.

Exempel

Uppsala kommun

I Fyrisån i Uppsala kommun har en ny testanläggning använt luftbubblor för att fånga upp skräp i vattnet och samtidigt öka medvetenheten kring nedskräpning. Under tre år har Uppsala kommun och Håll Sverige Rent gjort skräpmätningar i Fyrisån i Uppsala. Under 2019, 2020 och 2021 har tusentals skräpföremål hittats. ”Skräpfällan”, i form av luftbubblor under vattnet, testades under ett antal månader 2021 och förhoppningen med ”bubbelbarriären” är att fler upptäcker vad som händer i ån och reflekterar över skräpets vandring och dess konsekvenser.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Kommun
  • Företag
  • Organisation

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej 

Sections

Vill du veta mer?