Hero

Affischer och skyltar mot nedskräpning

Body

Sprid information och bidra till beteendeförändring 

Affischer med budskap mot nedskräpning syftar till att ha en psykologisk effekt på specifika målgrupper för att bidra till beteendeförändring. Att affischera är ett effektivt sätt att sprida information till olika målgrupper och ett inkluderande perspektiv bidrar i större utsträckning till beteendeförändring. Kampanjer med affischering och skyltar som uppmanar till minskad nedskräpning har visat sig vara effektiva. Affischer och skyltar kan med fördel placeras på platser där det ofta blir skräpigt, eller som ett komplement till en påsholk i ett större naturområde.

 

Exempel

Solna stad 

Under våren 2022 genomförde Håll Sverige Rent, tillsammans med Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten, en kartläggning av nedskräpningens omfattning, samt typ av nedskräpning, på en bostadsgård i Hagalund. Skräpmätningsresultaten visade på att solrosfrön utgjorde en stor del av nedskräpningen. Två affischer, om kopplingen mellan solrosfrön och skadedjur, sattes upp på bostadsgården i samband med en skräpfest. Syftet var att upplysa boende och besökare om att mat på marken lockar till sig skadedjur. Pilotprojektet i Hagalund är del i utvecklingen av Håll Sverige Rents koncept Skräpfri bostadsgård.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Bostadsbolag
  • Företag

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓
Ja

Sections

Tips!

Lägg stor vikt vid budskap, illustrationer, bilder och inkludering genom att publicera affischer på olika språk som uteslutande handlar om att förebygga nedskräpning. Med anledning av att affischering kan bidra till nedskräpning är det viktigt att affischeringen är laglig (eller digital). 

Sprid ordet!

På Håll Sverige Rents hemsida finns samlat material som är fritt att använda för att sprida budskapet om att inte skräpa ner i naturen. Det finns skyltar och affischer för utskrift och digitalt material i form av banners och inlägg till sociala medier. Håll Sverige Rents skyltar är gjorda i glasfiber och har mycket god hållbarhet även i tuffa väder. Materialet finns att ladda ner kostnadsfritt här ».

Vill du veta mer? Kontakta oss!