Hero

Påsholk

Body

Ett effektivt sätt att få fler att plocka skräp ute i naturen

En påsholk är en holk som fylls med tomma påsar. En påsholk är ett roligt och fint sätt att uppmuntra naturens besökare till att ta hand om sitt eget (och ibland andras) skräp på rätt sätt. Genom att ta en påse blir det lätt att få med sig skräpet hem, eller åtminstone till närmaste papperskorg. På så sätt kan vi tillsammans minska nedskräpningen i naturen. Påsholken gör sig bra på platser i naturen där många besökare rastar eller passerar. På dessa platser samlas det lätt mycket skräp. Förutom att finna lämplig placering för en påsholk kan även budskapet på påsholken anpassas efter exempelvis miljö, skräp eller målgrupp. Syftet är att skapa en skylt som är så relevant som möjligt för förbipasserande. Organisationer, kommuner eller andra som sätter upp en påsholk har möjlighet att anpassa delar av skylten som sitter på framsidan, samt addera sin logotyp. Idag finns Håll Sverige Rents påsholkar bland annat längs med Bergslagsleden, Bohusleden, vid Kebnekaise och vid flera naturrum.

 

Exempel

Åre kommun

Längs en kilometerlång vandringsled vid STF Storulvåns fjällstation har Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen (STF) räknat skräp 2017, 2018 och 2020. Vid tre tillfällen per år har mätpersonal gått sträckan och räknat hur många skräpföremål som ligger längs leden. Skräp som hittades på (och en meter på vardera sidan av leden) räknades och protokollfördes. Topp tre vanligaste skräpet 2020 vid STF Storulvåns fjällststation var: snusprilla, hund- och/eller kattbajs, plast (övrigt) och tuggummi. Inför sommarsäsongen 2020 gjorde Håll Sverige Rent och STF flera förebyggande insatser på ett tjugotal platser i den svenska fjällkedjan i form av bland annat uppsatta påsholkar. Vandrare kunde därmed ta med sig en soppåse innan turen. På STF Storulvåns fjällstation fick besökare även gratis fika (kaffe och bulle) när påsen/påsar lämnades in. I Storulvån minskade mängden skräp längs sträckan med fyra femtedelar under 2018–2020. Från 117 skräpföremål per kilometer 2018 till 22 skräpföremål per kilometer 2020. Genom enkla åtgärder har trenden med nedskräpning brutits. Under coronapandemin ökade intresset för vandring och naturen men trots många besökare har samarbetet mellan Håll Sverige Rent och STF bidragit till mindre nedskräpning runt Storulvåns fjällstation.

 

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun, i samarbete med Nudgd, strävade efter att få strandbesökare att plocka upp sitt skräp från är ett välbesökt område i Jönköping. Kommunen hade stora problem med att besökarna ofta lämnade kvar skräp på marken. 2021 testades därför skräpplockarstationer, en typ av skräpholk, med målgruppsanpassade budskap samt påsar, för att enkelt plocka upp sitt eget eller andras skräp. Stationerna fungerade som en påminnelse om att städa.

 

Åtgärden passar för verksamheter som:

  • Bostadsbolag
  • Kommun
  • Företag
  • Organisation
Sections

Beställ påsholkar

Här kan du läsa mer om och beställa våra påsholkar: