Hero

Papperskorg (automatisk sensor)

Body

Minska nedskräpning med automatiska sensorer som installeras på befintliga kärl

                                             Foto: Bintel

Automatiska sensorer kan kopplas till olika typer av kärl inom avfallshantering. Digitaliseringen säkerställer regelbundet uppdateringar av kärlen när det är dags att tömma dem. Det kan innebära färre tömnings intervaller samt lägre kostnader och klimatavtryck. Denna typ av kartläggning kan ge användare en bättre förståelse för geografiska skillnader och välgrundat beslutfattande när det gäller distributionen av resurser.

 

Exempel

Mölndals stad 

Mölndalsbostäder, Bintel och Mölndals stad har tillsammans drivit ett pilotprojekt i 3 år med fina resultat. Syftet med pilotprojektet är att utnyttja datainsamling av avfallshanteringen, öka källsortering i miljörum, och minska antalet restavfall i flera bostadsområden i Mölndal. Tekniska förvaltningen i Mölndal utvecklade även en progressiv avfallstaxemodell för att skapa ett ekonomiskt incitament för bostadsbolag att göra förändringar i sin avfallshantering. Under den genomförande del av pilotprojektet kopplade Bintel automatiska sensorer till olika miljörum för datainsamling. Det har redan lett till besparingar för bostadsbolaget med 1 miljon SEK (årligen), mindre antal restavfall (upp till drygt 20% i vissa miljörum), och en bättre övergripande förståelse av avfallshanteringen. Arbetet är planerat att fortsätta under 2024. Läs mer här.

 

Stockholms stad

Rinkeby-Kista stadsförvaltningen, i samarbete med Bintel, genomförde insatser i området runt omkring Kistahöjden med syftet att minska kostnader kopplade till avfallshantering och nedskräpning. Automatiska sensorer installerades i papperskorgar runt om i området såsom parker, gångvägar, cykelvägar och grönområden. Datainsamling och kartläggning genererade "heat maps" som gav kunskap till stadsförvaltningen om vilka papperskorgar som kräver mer uppmärksamhet än andra. Dataanalysen ledde till upp till 85% färre tömningar. Läs mer här.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
  • Företag
  • Kommun

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej