Hero

Skräpmätning

Body

Öka kunskapen om skräpet

Skräpmätning

Skräpmätningar ökar kunskapen om hur mycket skräp som finns, vilken typ av skräp det är och var det kommer ifrån. På så sätt får identifieras ledtrådar om vilka åtgärder som behövs för att skräpet ska minska. En skräpmätning är därför en bra metod och åtgärd för att öka kunskapen kring hur mycket skräp som finns, vilken typ av skräp det är och var skräpet kommer ifrån. Skräpmätningar ökar kunskapen om skräpet. Skräpmätningar bidrar även till effektmätning av åtgärder. Skräpmätningar, i kombination med platsanpassade åtgärder, ger resultat.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
  • Kommun
     

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓
Ja

Sections

Kontakta oss!

Vill du veta mer om Håll Sverige Rents skräpmätningar? Kontakta oss!