Hero

Vattenskräpfälla

Body

Fånga skräpet innan det försvinner ut i havet

En vattenskräpfälla är ett sophämtningssystem som använder strömmen i vattendrag för att fånga upp flytande sopor. Skräpet leds genom uppsamlingsbommar in i en central uppsamlingsenhet, vilket säkerställer att skräpet inte hamnar i havet. På bilden syns sophämtningssystemet "Bandalong Litter Trap". Ytterligare ett exempel på system för insamling av flytande sopor är "WasteShark" som är designad för att ta bort flytande föroreningar som plast från sjöar, dammar, vattendrag och hamnar.

Foto: Bandalong International

Sections

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@hsr.se.