Hero

Vattenskräpfälla

Body

Fånga skräpet innan det försvinner ut i havet

                                             Foto: Bandalong International

En vattenskräpfälla är ett sophämtningssystem som använder strömmen i vattendrag för att fånga upp flytande föroreningar som plast från sjöar, dammar, vattendrag och hamnar. Skräpet leds genom uppsamlingsbommar in i en central uppsamlingsenhet, vilket säkerställer att skräpet inte hamnar i havet. Exempel på vattenskräpfällor är "Bandalong Litter Trap" och "WasteShark".

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej 

Sections

Vill du veta mer?