Hero

Skräptratt – "Tuben"

Body

Minska nedskräpningen längs vägar och på rastplatser


Skräptratten "Tuben" är en stor tratt som anpassas i höjd så att lastbilschaufförer och bilister ska kunna slänga sitt skräp utan att behöva gå ut ur bilen.

Exempel

Nyköpings kommun och Uppsala kommun

Inom ramen för ett pilotprojekt 2019 samarbetade Håll Sverige Rent och Trafikverket för att undersöka skräpsituationen och implementera nya avfallslösningar på rastplatser och längs statliga vägar. På Trafikverkets rastplats Mora stenar och på Trafikverkets rastplats Sillekrog ansågs skräptratten ha både positiva och negativa effekter. Resultat: Öppningen på skräptratten ansågs vara för stor eftersom det slängdes större föremål som fastnade i öppningen och täppte till resten av behållaren då skräptratten är smalare nedtill. Sopsäckarna upplevdes även vara väldigt tunga då det bidrog till svårigheter för sköteselansvariga att hantera. Skräptratten ansågs även bidra till minskad nedskräpning vid lastbilsområden.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun
     

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓
Ja

Sections

Vill du veta mer?