Hero

Fimpzon

Body

Minska mängden cigarettfimpar på marken

Foto: Roger Magnusson/Mitt i Göteborg

                                             Foto: Roger Magnusson/Mitt i Göteborg

En fimpzon är ett anvisat rökområde som syftar till att uppmuntra rökare till att röka på avgränsade platser, samt slänga cigarettfimpen på rätt plats. En fimpzon kan se ut på olika sätt beroende på omgivning och miljö och marknadsförs med hjälp av strategiskt utplacerade skyltar. Fimpzonen bör utformas på ett inbjudande med tydliga beskrivningar som bidrar till att rökare ska kunna göra rätt. Förslagsvis erbjuder fimpzonen sittplatser och möjlighet att ladda mobil och surfplatta. Utformningen av fimpzoner går att anpassa fritt men kan t.ex. innehålla en fimpomat och kommunikationsmaterial med fokus på beteendeförändring. En fimpzon bör placeras i (eller i anslutning till) den yta som avgränsats för skräpmätning.

Exempel 

Malmö stad 

I samband med rökförbudet 2019 införde Malmö stad tre fimpzoner på tre platser i staden i där det finns många uteserveringar; Lilla torg, Möllevångstorget och Södertull. Syftet med fimpzoner var att underlätta för rökare att göra rätt och slänga cigarettfimpen i en papperskorg.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
  • Företag
  • Kommun
  • Organisation

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej

Sections

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Håll Sverige Rent tillhandahåller design av skylt till fimpzon.