Hero

Kampanjer mot nedskräpning

Body

Sprid information och bidra till beteendeförändring

                                             Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Kampanjer kan syfta till att informera allmänheten om ett problem, hur stort problemet är samt vad allmänheten kan göra för att lösa problemet. Kampanjer passar bra för att öka medvetenheten om nedskräpning, illustrera hur stort problemet är i ett område samt upplysa allmänheten om åtgärder och lösningar på problemet. 

Exempel

Uppsala kommun 

"Gula vågen" är ett samhällsprojekt i Uppsala kommun som har pågått i nästan tre år med syfte att minska nedskräpningen, främja integrationen och öka tryggheten. Varje fredag deltar stadsvärdar, renhållningspersonal och handledare i att plocka skräp, vilket också skapar en dialog med invånarna. Inom ramen för Gula vågen arrangeras olika aktiviteter och evenemang tillsammans med näringslivet, politiker och skolor. Exempelvis informationsaktiviteter där hållbarhet och miljöns negativa påverkan av skräp är i fokus. Dessutom har Gula vågen utvecklat innovativa lösningar för att hantera skräp på ett hållbarare sätt, såsom att använda återanvändbara plockpåsar.

Vill du veta mer? Läs intervjun med David Berg, projektledare på Uppsala kommun.

 

Göteborg stad 

"Trygg, vacker stad" är en samverkansorganisation som var verksam mellan 2005–2018 inom Göteborgs stad. Inom ramen att skapa vackrare och tryggare platser lanserades delprojektet "TÄNK" för att öka medvetenheten om nedskräpning och uppmuntra folk att slänga sitt skräp på rätt sätt, särskilt fimpar. I samarbete med Nudgd, testades olika nudging åtgärder vid stadens hållplatser för att påverka människors beteende. Resultaten visade att svarta askkoppar var minst effektiva, medan orangea askkoppar och skyltar med budskapen "Vänligen fimpa i askkoppen. Duvorna försöker sluta röka" var mest effektiva över tid. Orangea askkoppar med markdekaler fungerade bra på kort sikt.

Vill du veta mer? Läs intervjun Stefan Risedahl, projektledare inom Göteborgs stadsmiljöförvaltning.

 

Malmö stad

Malmö stad, i samarbetet med byrån BBDO Nordics, genomförde kampanjen ’Snacka Snusk’ under 2022. Bakom kampanjen låg en önskan om att skapa beteendeförändringar bland malmöborna och uppmärksamma nedskräpningsproblemet i Malmö stad på ett kreativt och okonventionellt sätt. Ett batteri av strategier bidrog till kampanjens succé såsom talande papperskorgar, kommunkationsmaterial runt om stan, och även en "hotline" som Malmöborna kunde ringa. Alla strategier delade ett gemensamt tema - att det är oattraktivt och osexigt att skräpa ner. Med humor och strategiska åtgärder ökade Malmö stad användningen av papperskorgarna med nästan 400 procent under kampanjperioden.

Vill du veta mer? Läs intervjun med Elina Carlstein, kommunikationsstrateg på Fastighets och- gatukontoret Malmö stad.

 

Sysav – Burlöv kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Lund kommun, Malmö stad, Simrishamn, Sjöbo kommun, Skurup kommun, Staffanstorp kommun, Svedala kommun, Tomelilla kommun, Trelleborg kommun, Vellinge kommun och Ystad kommun

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) genomförde kampanjen "Det påverkar väl inte dig" under 2021. Syftet med kampanjen var att öka medvetenheten om nedskräpningens konsekvenser. Olika bilder var placerade runt om i kommunerna som väckte tankar kring nedskräpning och visade riktiga situationer av nedskräpningens konsekvenser mot barn, djur, och naturen.

Vill du veta mer? Läs intervjun Ann Thorén, projektledare på Sysav.

 

Sysav

I 2018 skapade Sysav flera roliga figurer inom kampanjen "Onaturligt i naturen" såsom "nikotinkaninen", "snusmusen", "topsvipan", och "plastbävern" med syftet att påpeka de farliga konsekvenser när djur konsumerar onaturligt avfall i samhället. Till exempel "nikotinkaninen" fanns på busshållplatser i Lund, Ystad, och Trelleborg kommun och uppmanade människor att fimpa rätt i färgglada askkopparna och inte slänga dem på marken. I samarbete med Nudgd resultaten från pilotstudien visar minskade antalet fimpar på marken med 56% och 1100 färre fimpar.

Vill du veta mer? Läs intervjun Ann Thorén, projektledare på Sysav.

 

Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Kommune (Danmark)

Den 1 juli 2020 av lanserades en kampanj av miljöministeriet i Danmark med slogan/hashtag ”#skodfritdanmark” (på svenska, ”fimpfritt Danmark”). Kampanjen innebar att 30 gigantiska cigarettfimpar placerades ut på danska stränder (Amager Strandpark, Islands Brygge samt stränder i Aarhus och Aalborg) under en månad. Kampanjen syftade till att uppmärksamma allmänheten om att cigarettfimpar inte har någon plats i naturen.

 

Cardiff City Council, Glasgow City Council 

Kampanjen "Tidy Roadsides" genomfördes av Hubbub i två städer i Storbritannien – Glasgow, Skottland och Cardiff, Wales. Kampanjen baserades på AI-drivna analyser (uppdrag av Ellipsis Earth) som kartlade mängden skräp på gatorna runt Glasgow och Cardiff. Kartläggningen visade att skräp var vanligast på platser med låg hastighet, i.e. korsningar, påfarter och rondeller. De här platserna, eller så kallade "hotspots", blev föremål för flera åtgärder såsom bilvänliga papperskorgar, skyltar, en radiolåt, intervjuundersökningar om nedskräpningens konsekvenser, och ett 'pop-up pit stop' som uppmanade folk att ta två minuter och slänga sitt skräp från bilen. 

I Glasgow genomfördes "Tidy Roadsides" som ett samarbete mellan Hubbub, Glasgow City Council och Keep Scotland Beautiful. Kampanjen riktades mot Paisley Road West och Dumbarton Road. Färgglada papperskorgar placerades vid "hotspots", vilket resulterade i 45% minskad mängd skräp inom en radie på 20 meter. Detta i jämförelse med en minskning med 8% vid en plats som inte var en hotspot. Den största minskningen av skräp, 58%, skedde när papperskorgar och skyltar (med slogan "Keep it till you bin it") placerades tillsammans. 

I Cardiff, bestod samarbetet med Hubbub, av bland annat Cardiff City Council och Keep Wales Tidy. Ett batteri av strategier såsom stora reklamskyltar, skyltning och färgglada papperskorgar minskade mängden skräp 23 % under kampanjen.   

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej