Hero

Kampanjer mot nedskräpning

Body

Sprid information och bidra till beteendeförändring

                                             Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Kampanjer kan syfta till att informera allmänheten om ett problem, hur stort problemet är samt vad allmänheten kan göra för att lösa problemet. Kampanjer passar bra för att öka medvetenheten om nedskräpning, illustrera hur stort problemet är i ett område samt upplysa allmänheten om åtgärder och lösningar på problemet. 

Exempel 

Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Kommune (Danmark)

Den 1 juli 2020 av lanserades en kampanj av miljöministeriet i Danmark med slogan/hashtag ”#skodfritdanmark” (på svenska, ”fimpfritt Danmark”). Kampanjen innebar att 30 gigantiska cigarettfimpar placerades ut på danska stränder (Amager Strandpark, Islands Brygge samt stränder i Aarhus och Aalborg) under en månad. Kampanjen syftade till att uppmärksamma allmänheten om att cigarettfimpar inte har någon plats i naturen.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej