Hero
Snusmusen Sysav

Tankeväckande kampanjer mot nedskräpning i södra Skåne

Body

Sysav satsar på kampanjer mot nedskräpning i södra Skåne – "Onaturlig i naturen" och "Det påverkar väl inte dig".


Vi intervjuar Ann Thorén, projektledare på Sysav, om kampanjerna "Onaturlig i naturen" och "Det påverkar väl inte dig" som ökade medvetenheten kring nedskräpning i södra Skåne.

Sysav är ett avfallsaktiebolag som består av 14 ägarkommuner i södra Skåneregionen. I kommunernas avfallsplaner ingår mål och åtgärder för att minska samt förebygga nedskräpning. Tio av de här kommunerna har en gemensam avfallsplan, även kallad en kretsloppsplan, och de resterande fyra kommunerna har egna avfallsplaner som också är kopplade till mål och åtgärder kring nedskräpning. 

– Sedan lång tid tillbaka finns ett väldigt väl fungerande samarbete där vi gör gemensamma åtgärder kopplat till våra avfallsplaner, berättar Ann.   

Inom regionen finns det skillnader i kommunstorlek, resurser och ekonomiska möjligheter. Ann berättar "vi har ganska små kommuner, som inte alls har samma förutsättningar, varken resursmässigt eller ekonomiskt". I sin roll leder Ann det här samarbetet för att synkronisera och säkerställa att kommunerna tillsammans uppnår sina mål.

I kampanjen "Onaturligt i naturen" skapades flera roliga figurer såsom, "nikotinkaninen", "snusmusen", "topsvipan" och "plastbävern", med syftet att belysa de farliga konsekvenser som uppstår när djur konsumerar onaturligt avfall i samhället. Just "nikotinkaninen" inspirerades av Göteborgs kampanj där nudging insatser och sloganen "duvorna försöker sluta röka" testades år 2018 runt om kring i staden. 

– Vi skulle ha ett djur som var med här nere i Skåne så blev det en kanin, berättar Ann.  

I samarbete med Nudging Sweden skapades Nikotinkaninen, kampanjen genomfördes på busshållplatser, där en kanin uppmuntrade människor att kasta sina avfallsprodukter i rätt container i stället för att slänga dem på marken" berättar Ann.  

Resultatet återspeglar pilotstudien i Lund, Ystad, och Trelleborg där 56% färre fimpar hamnade på marken under kampanjen. Även en hemsida informerade folk att vanligt skräp som fimpar innehåller plast och därmed förorenar miljön. Hemsidan är fortfarande tillgänglig med pedagogiskt material.   

Kampanjen "Det påverkar väl inte dig" syftade att visa nedskräpningens konsekvenser genom bilder. Genom att placera ut olika bilder runt om i kommunerna väcktes tankar kring nedskräpning, då bilderna illustrerade verkliga situationer av nedskräpningens konsekvenser mot barn, djur och naturen.  

Till exempel i Trelleborg visades bilder på stora reklamskyltar på Bigågatan, vilket gav en känsla av konstutställning. I Kävlinge transporterades bilder mellan olika platser för att besökarna skulle kunna se dem överallt. På sociala medier har konceptet visats via Skånetrafikens kanaler. Bilderna från kampanjen har blivit levande material som kommunerna återanvänder på olika sätt, informerar Ann. När det gäller effektmätningarna förklarar Ann att det var "svårt att mäta direkt, men det fanns positiv respons från kommunerna och media".

Båda kampanjerna, "Onaturlig i naturen" och "Det påverkar dig inte", skapades utifrån en önskan om att testa eller prova något nytt tillsammans och samtidigt bidra till det förebyggande arbetet mot nedskräpning i södra Skåne. Ann förklarar att det kostar mycket tid och pengar att samordna stora kampanjer, men det är ännu svårare för enskilda kommuner att komma i gång ensamma.

– Att samarbeta är jätteviktigt och mitt tips till kommunerna är att göra saker tillsammans, särskilt när det gäller kommunikationsinsatser, avslutar Ann.