Hero
Åtgärdsguiden Gula vågen Uppsala kommun

En våg av gult strömmar genom Uppsala

Body

Gula vågen: Ett Samhällsprojekt för ett renare och tryggare Uppsala

Uppsala kommun har i snart 3 år drivit projektet "Gula vågen" ett initiativ för att förebygga nedskräpning och öka dialogen om skräp, otrygghet och integration i samhälletProjektet har sitt ursprung från kommunens egna stadsvärdar och renhållningspersonal. Projektledare David Berg berättar i en intervju att ”Det handlar inte bara om att plocka upp skräp, utan vi måste arbeta förebyggande, vad kan vi göra för att de ska bli mindre skräp att plocka upp nästa gång.”

Projektets namn härstammar från deltagarnas klädsel, som består av gula västar. Namnet associeras med en våg av gult som symboliserar deras insatser när de rensade Uppsalas gator från fimpar och annat skräp vid de första tillfällena. Varje fredag tar Gula vågen, bestående av stadsvärdar, handledare och renhållare, sig an uppgiften att plocka skräp i centrala Uppsala tillsammans med allmänheten. Alla är välkomna att delta. Denna synliga aktivitet skapar dialog med förbipasserande och sprider kunskap om nedskräpningens konsekvenser. Utöver den veckovisa skräpplockningsrundan anordnas även större evenemang där företag, organisationer, politiker och föreningar deltar. 

– Gula vågen finns också ute på skolor och förskolor och gör aktiviteter tillsammans med barnen, där man pratar med eleverna om hållbarhet och skräpets konsekvenser på miljön, berättar David. 

Stadsvärdarna arbetstränar och kommer till avdelningen Gata, park, natur på Uppsala kommun via Arbetsmarknadsförvaltningen. Dessa individer kan ha haft en tuff bakgrund, vara från socioekonomiskt utsatta områden eller vara nyanlända till Sverige, vilket innebär att flera har begränsade språkkunskaper i svenska. De arbetar därför tätt ihop med deras handledare, vilka är flerspråkiga och agerar tolk vid behov. Stadsvärdarnas närvaro och engagemang i dessa områden bidrar till ökad känsla av trygghet och integration. Gottsunda har till exempel blivit renare från klotter, skadegörelse och nedskräpning.

Stadsvärdarna är trygghetsskapare i de områden där de arbetar, eftersom människor vågar närma sig och inleda dialog med dem. Detta främjar relationer och respekt för deras arbete samtidigt som det ökar allmänhetens engagemang för de kvarter de bor och rör sig i, säger David.

Inom ramen för Gula vågen testar Uppsala kommun innovativa lösningar. David poängterar att ”styrkan i projektet är att initiativen kommer ifrån statsvärdarna själva.” Där ett exempel är initiativet gällande återanvändbara plockpåsar för att undvika onödig plastanvändning. Plockpåsarna är tillverkade i ett grövre tyg med hård botten och stadiga handtag av kvinnor från Gottsunda. Dessa introducerades i mars 2024 för att effektivisera skräpplockningsprocessen och bidra till en mer hållbar avfallshantering. Inom projektet har även renhållningspersonalen och stadsvärdarna varit med och designat och tagit fram en prototyp av ett sopkärl för småskräp för att kunna bemöta de växande utmaningarna med nedskräpning. Med insikten att 90 % av allt skräp som ligger på marken är småskräp såsom tuggummin, fimpar, snus och godispapper, har det här initiativet potential att göra framsteg mot att upprätthålla renare och mer attraktiva offentliga utrymmen. Stadsvärdarna och deras handledare deltar även aktivt i uppbyggnaden och driften av Uppsalas sommargator och sommartorg. De är engagerade i projektet och bidrar med idéer och förslag för dess fortsatta utveckling.

Inspirationen från Gula vågen har spridit sig till andra kommuner som Vallentuna att starta liknande projekt. Intresse har även visats av kommuner som Gävle och Knivsta, samt från internationella aktörer i Tyskland. Med fortsatt fokus på utbildning, synlighet och samarbete hoppas David Berg och hans team kunna fortsätta utveckla och utöka projektets positiva effekter. Gula vågen står som ett lysande exempel på hur lokala initiativ kan göra stor skillnad i samhället, genom att kombinera miljöarbete med sociala insatser för en renare, tryggare och mer inkluderande stad.