Hero
Fimpomat på stan i Göteborg

En knuff i rätt riktning för göteborgarna

Body

En knuff i rätt riktning minskar nedskräpning i Göteborg


Vi har pratat med Stefan Risedahl, planeringsledare/projektledare inom Göteborgs stadsmiljöförvaltning, om det strategiska arbetet om att, faktiskt, städa mindre Göteborg.

Stefan Risedahl är en av dem som håller i taktpinnen för planering och genomförande av nedskräpningskampanjer inom områden för barmarksrenhållning och renhållning av spårvagnshållplatser runt om i Göteborg. Stefan arbetar ofta i tät kontakt med föreningar och företag för att hålla staden ren.

En viktig del i Stefans roll är att jobba för attityd- och beteendeförändringar och uppmuntra stadens invånare att inte skräpa ner på allmän plats.

– Mitt arbete när det gäller nedskräpningskampanjer, det är inte att vi ska städa mer, utan det är att vi ska städa mindre. För att folk ska göra rätt från början. Om vi får människor till att skräpa ner mindre så blir det billigare för skattebetalarna, förklarar Stefan.

Mellan 2005 och 2018 genomfördes kampanjen “Trygg, vacker stad’’ i Göteborg. Det var ett stort samverkansprojekt mellan olika förvaltningar i Göteborg, som sträckte sig över 10 år, med syfte att förbättra stadens utseende och trygghet. Inom ramen för projektet drev Stefan nedskräpningskampanjen “Tänk på var du slänger ditt skräp som syftade att öka medvetenheten om nedskräpning och att förstå dess påverkan på miljön och djuren.

Kampanjen gick delvis ut på att testa olika metoder för att minska skräp, till exempel genom att placera ut papperskorgar/askkoppar på strategiska ställen och använda nudging för att knuffa stadens invånare till att kasta sitt skräp på rätt sätt. En viktig del vara också att mäta mängden skräp före, under och efter åtgärderna. Genom ett humoristiskt budskap “Vänligen fimpa i askkoppen. Duvorna försöker sluta rökaoch färgglada orangea askkoppar lyckades kampanjen både fånga mediernas uppmärksamhet och minska antalet fimpar på marken med 70 %.

Färgen på askkopparna fungerade bra eftersom människor redan associerade färgen orange med papperskorgarna i staden.

– Orange! Jaha – jag kan slänga en fimp där och jag kan slänga papper där. Och sedan så byggde vi vidare på det hela med duvorna och det blev en liten intressant grej för att skyltarna blev väldigt stora, reflekterar Stefan.

Göteborg stad har nyligen haft en omorganisation och Stefan berättar att de inte har haft så många kampanjer under de senaste åren. Stefan förklarar dock att de har hittat sätt att fortsätta det förebyggande arbetet mot nedskräpning genom att delta i Håll Sverige Rents kampanjer ”Skräpplockardagarna” med stadens skolor och ”Hela Sverige plockar skräp”, och fortsatt samarbete med olika föreningar. Att skapa en känsla av gemenskap när det gäller nedskräpningsarbetet är en viktig aspekt i Göteborg och en stor del av Stefans uppdrag i staden. Stefan understryker att denna känsla drivs av samarbete med olika aktörer och intressenter som tillsammans kan ändra attityder och bidra till en renare stad.

Regelbundna skräpmätningar är även av stor vikt som hjälpmedel i staden för att hålla koll på nedskräpningens innehåll och karaktär.

Stefan har många exempel på aktiviteter som Göteborg har testat för att främja attitydförändringar bland invånarna, bland annat skräpdyk, magnetfiske, och fimpomater.

– Vi har haft ett bra samarbete med Paddanbåtarna där barnen fick gå ut med deras båtar under Barnens Dag och samla skräp med fiskhåvar i vallgraven. De fick inte upp så mycket, men det är ju mer en pedagogisk grej. Barnen och föräldrarna tycker det är jätteskönt. De får en liten kanaltur på 20 minuter och så får barnen försöka fånga lite skräp i vattnet. Det är väldigt populärt, berättar Stefan.

Fimpomater har placerats ut på strategiska platser, som till exempel på Drottningtorget där de har dragit upp en linjekarta med färger och linjer som går till fimphållplatserna. “Här kan du fimpa” står det på skyltarna bredvid fimpomaterna för att uppmuntra människor att använda dem.

– Det är riktigt fräckt faktiskt för att fimpomaterna blir fulla fort om du ställer dem på rätt ställe, berättar Stefan. 

Ett antal papperskorgar i staden är även skyltade med en bötesvarning på 800kr för dem som funderar på att slänga sitt skräp på marken. 

Staden har också genomfört flera skräpdyk med organisationen Hands2Ocean.

– De har hälsat på oss tre gånger för att hjälpa oss att städa kanalerna och jag tycker att de är häftiga för att de hittar så mycket skräp. Och det är medialt också, folk blir väldigt nyfikna, säger Stefan.

Det är ett bra sätt att uppmärksamma hur skräp på land blir skräp i havet.