Hero

Askkopp (folierad)

Body

Fimpa rätt med poesi

                                             Foto: Trelleborg Citysamverkan/SVT
 

Askkoppar syftar till att samla cigarettfimpar och därmed minska antalet fimpar som hamnar på marken. Askkoppar kan stå enskilt eller med fördel vara en integrerad del av en papperskorg. Det utgör heller inte ett problem att rökare väljer att fimpa cigaretten i papperskorgar, så länge cigaretten verkligen är släckt. I syfte att minska nedskräpningen av cigarettfimpar bör askkoppar placeras ut i stadskärnor, högst fem meter från platser där rökare mest frekvent röker eller slänger fimpar. Askkopparna bör vara identifierbara och kan med fördel kompletteras med text (och tecken) mot nedskräpning.


Exempel 

Trelleborgs kommun 

Under 2022 placerades 30 folierade askkoppar ut på olika platser i Trelleborg, bland annat på gågatan i centrum och området utanför centralstationen. Varje askkopp fick ett unikt budskap i form av en haiku-dikt och ett konstverk som förskolebarn och gymnasielever hade ritat/skrivit för att locka röksugna att fimpa på rätt ställe.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
  • Företag
  • Kommun

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej