Vi är Håll Sverige Rent-kommuner!

Hurra för alla Håll Sverige Rent-kommuner! Ett medlemskap i nätverket visar på ett aktivt arbete för en skräpfri kommun och ger också stöd i form av konkreta verktyg och samverkan med andra aktörer.

Våra medlemskommuner

Allt det här ingår i medlemskapet för en Håll Sverige Rent-kommun

Exklusiva nätverksträffar, skräpmätning, kommunikationsmaterial, nyhetsbrev, välkomstmöte, stöd och förslag, kampanjer, kommunanpassad logotyp och skräpfri hotline.

Att vara medlem i Håll Sverige Rent innebär inte bara att kommunen tar ett stort ansvar i nedskräpningsfrågan det ger också tillgång till konkreta verktyg, kunskap och handfast vägledning i kommunens arbete mot nedskräpning. Tillsammans med er arbetar vi för att förändra människors beteende och stärker normen att det inte är okej att skräpa ner. Ta hjälp av oss för att nå, involvera och engagera hela kommunen.  

Varje månad får ni nyhetsbrev med uppdateringar om det senaste inom såväl forskning som nya lagar och förordningar och inte minst inbjudan till kunskapshöjande digitala träffar. Medlemskapet visar att kommunen på ett aktivt sätt arbetar för en skräpfri kommun. Smörgåsbordet är uppdukat!

Medlemsavgifter 2024

Medlemsavgiften i kommunnätverket gäller per kalenderår och baseras på antalet invånare i kommunen. Priset nedan anges exklusive moms.  

  • 200 000+ invånare i kommunen: 34 125 kr/år 
  • 100 000 - 200 000 invånare: 28 875 kr/år 
  • 50 000 - 100 000 invånare: 23 625 kr/år 
  • 30 000 - 50 000 invånare: 16 275 kr/år 
  • 15 000 - 30 000 invånare: 9 975 kr/år 
  • 0 - 15 000 invånare: 5 250 kr/år