Två glada kvinnor plockar skräp

Bli Håll Sverige Rent-kommun

Få stöd i ert lokala arbete mot nedskräpning - anmäl kommunen idag!

Allt det här ingår i medlemskapet för en Håll Sverige Rent-kommun

Att vara medlem i Håll Sverige Rent innebär inte bara att kommunen tar ett stort ansvar i nedskräpningsfrågan det ger också tillgång till konkreta verktyg, kunskap och handfast vägledning i kommunens arbete mot nedskräpning. Tillsammans med er arbetar vi för att förändra människors beteende och stärker normen att det inte är okej att skräpa ner. Ta hjälp av oss för att nå, involvera och engagera hela kommunen.  

Varje månad får ni nyhetsbrev med uppdateringar om det senaste inom såväl forskning som nya lagar och förordningar och inte minst inbjudan till kunskapshöjande digitala träffar. Medlemskapet visar att kommunen på ett aktivt sätt arbetar för en skräpfri kommun. Smörgåsbordet är uppdukat!

Kommunikationsmaterial

Stortavla utomhus med en Håll Sverige Rent-kampanj

Till hjälp för kommunen att sprida information till medborgarna. Materialet är redo att användas som det är, eller anpassas för just er kommun. 

Skräpmätning

Ett lock till en konservburk och annat skräp ligger i vassen

Extra relevant i och med nya engångsplastdirektivet! Som medlemskommun får ni 20% rabatt på er första skräpmätning.

Exklusiva nätverksträffar

Glada skräpplockare från Nacka kommun i reflexvästar. Foto: Emma Grann

Vad är ett nätverk utan fortbildande och utvecklande nätverksträffar? Vi bjuder in till flera träffar om året. Välkommen!

Digital konferens

Skräpplockare på Håll Sverige Rent-dagen. Foto: Emma Grann

Ett mycket uppskattat event! Kommunaktuella ämnen och inbjudna gästföreläsare står på agendan.

Kampanjer

Glad flicka med skräpplockarpåse sitter på sin pappas axlar.

Håll Sverige Rent driver flera stora kampanjer varje år, och som medlemskommun blir du alltid inbjuden att vara en viktig del av dem.

Kommunanpassad logotyp

Håll Nässjö Rent - kommunanpassad logotyp

Öka det lokala engagemanget med en egen variant av Håll Sverige Rents logotyp! 

Användarvillkor (och användarmöjligheter!) gällande logotypen>>

Värdet av nätverket 

Så beskriver några av våra medlemmar värdet:
 
"Bra vägledningar och stor hjälp för ett systematiskt arbete kring nedskräpning i kommunen. Statistik för mätningar i olika insatser. Ökad förståelse kring frågan och bra stöd inför nedskräpningskampanjer. Att ni håller ihop arbetet så att vi inte behöver uppfinna årshjulet i varje kommun." 
- Eskilstuna kommun

 

"Vi var ju lite ”nybörjare” när vi blev medlemmar, men just att få upp ögonen för att nedskräpning är ett växande problem. Att kunna ”klä” våra argument i siffror och kunna försvara den kostnad som faktiskt uppstår för att hålla rent och snyggt. Att känna att man har en trygg samarbetspartner."
- Arboga kommun
 

"Stödet för inrapportering av nedskärpningskostnader (webinariet) var uppskattat det underlättade mitt jobb mycket. Samt att ni tagit fram kommunikationsmaterial kring nedskräpning. Ta del av konferenser, webinarier och stödmaterial."
- Österåkers kommun

Medlemsavgifter 2024

Medlemsavgiften i kommunnätverket gäller per kalenderår och baseras på antalet invånare i kommunen. Priset nedan anges exklusive moms.  

  • 200 000+ invånare i kommunen: 34 125 kr/år 
  • 100 000 - 200 000 invånare: 28 875 kr/år 
  • 50 000 - 100 000 invånare: 23 625 kr/år 
  • 30 000 - 50 000 invånare: 16 275 kr/år 
  • 15 000 - 30 000 invånare: 9 975 kr/år 
  • 0 - 15 000 invånare: 5 250 kr/år