Hero
Person går på Bohusklippa med skräpplockarpåse

Samhällsstäd – Kriminalvården aktiverar frivårdens klienter i skräpplockning

Body

Genom konceptet Samhällsstäd får samhällstjänstklienter möjlighet att bidra till en renare miljö genom att plocka skräp. Håll Sverige Rent har ingått avtal med Kriminalvården, vilket innebär att fler frivårdskontor/kommuner kan börja använda konceptet.

Håll Sverige Rent och Kriminalvården sysselsätter frivårdens samhällstjänstklienter i skräpplockning inom ramen för deras verkställighet. Genom konceptet “Samhällsstäd” får samhällstjänstklienter möjlighet att bidra till en renare miljö genom att plocka skräp.  

Samhällsstäd är sedan 2022 en försöksverksamhet, där den som dömts till samhällstjänsttimmar får plocka skräp som samhällsnyttig och oavlönad syssla under sin samhällstjänst. Samhällsstäd kan antingen ge arbete åt en enskild klient eller åt ett arbetslag med klienter. 

-Att använda Samhällsstäd innebär att det finns en arbetsplats som alltid kan ta emot och där det alltid finns arbetsuppgifter. Det är en meningsfull arbetsinsats som gör skillnad då samhällstjänsten bidrar till en renare och tryggare miljö, säger Maria Hall Svantesson på sektionen för verksamhetsprocesser frivård.  

Frivården Falun och frivården Malmö är två kontor där klienter genomfört sin samhällstjänst genom det här miljöfrämjande konceptet. Målet är att skapa en meningsfull sysselsättning som också leder till nytta för samhället genom en renare och tryggare miljö i kommunerna.  

Ni som kommun har möjlighet att få hjälp med städning av områden som kanske inte städas regelbundet, till exempel skogsområden, stränder och industriområden. 

Så här går det till! 

Arbetsplaceringen sker i frivårdskontorets regi och kontroller genomförs av frivården. När ett frivårdskontor bestämt sig för att starta, tar det kontakt med den aktuella kommunen för att komma överens om vilket område som ska skräpplockas och var det ihopsamlade skräpet ska lämnas.  

Håll Sverige Rent bistår med material i form av sopsäckar, soppåsar, handskar och västar med Håll Sverige Rents logotyp.  

Frivårdens modell

 

Så här berättar Falun om sitt Samhällsstäd: 

Vi har inom ramen för vårt arbetslag i perioder arbetat med skräpplockning sedan 2016. Vi har senaste året provat detta genom samarbetet med Håll Sverige Rent.  

Områdena som städas är de vi fått av huvudmän som kommunen där vi har städat t ex cykelbanor och fritidsområden, eller via allmännyttans fastighetsbolag där vi städat områden som inte är i anslutning till bostäder, som exempelvis kring skolor och vårdcentral som ibland ligger i deras fastigheter. 

Vi har valt att plocka vårt skräp sorterat i papper, plast, metall och själv tömt våra kärl vid de återvinningskärl för förpackningar som finns. Det mesta av det vi plockar är olika typer av förpackningar såsom burkar, flaskor, godispapper och glass-papper. Resten har vi kört till återvinningsstation, men har i senaste upplägget via Håll Sverige Rent möjlighet att be kommunen att hämta upp skräpet. Vi har fått kommentarer av klienter som när de lärt sig sorteringen säger att ”Nu förstår jag varför det är så många containrar i soprummet”. 

Några klienter har ibland varit tvekande inför uppgiften men alltid utfört den väl. De upplevde en klar förbättring när vi fick västar från Håll Sverige Rent. Dessa ger ett mandat att utföra uppgiften och de känner sig inte ifrågasatta, och det döljer att arbetet utförs i frivårdens regi. En del känner det meningsfullt att bidra till en bättre miljö. Även positiva kommentarer får vi av boende i området. I flera situationer när omgivningen förmedlat gillande kommentarer så har vi konstaterat att flera av klienterna inte är vana vid att få beröm eller positiv uppmärksamhet.

Så här har man arbetat med konceptet inom frivården i Malmö: 

Vi har arbetat med detta i ca 2 år. De klienter som väljs ut är ofta klienter med allvarlig missbruksproblematik men det kan också vara klienter med inom svårplacerade brottskategorier. 

De område vi finns på är Ribbersborgsområdet vid stranden och ovanför. Största utmaningen är att motivera klienter till att se detta som samhällsviktigt och en bra insats för miljön.  

Initialt är Malmö stad inblandad då det är deras mark. Vi hade själv Ribbersborg som förslag då det förekommer en del skräp där framförallt vår, sommar och höst. Vi använder oss inte av Ribbersborg på somrarna då det är många badgäster och vi anser att en paus då är gynnsamt för alla parter.

Klienterna har uppfattat insatserna olika, det vi mest fått synpunkter på är väderförhållande eftersom det bedrivs utomhus. Vi ställer dock in verksamheten vid dåligt väder men annars är de kläder efter väder.  

Vi vill framhålla att detta projekt har fått oss att tänka på andra idéer, ex startar vi nu upp ett miljöprojekt i Lomma i samverkan med Länsstyrelsen med samma upplägg som på Ribbersborg.” 

Vill du veta mer så hör av dig till Maria Hall Svantesson på sektionen för verksamhetsprocesser frivård: Maria.Svantesson@kriminalvarden.se eller  Susanne Nordén, Håll Sverige Rent susanne.norden@hsr.se 

Läs mer om samhällsstäd i vår PDF "Samhällsstäd kommun"