Två personer går på en trottoar och plockar skräp

Håll Sverige Rents kommunindex

Vilken kommun är bäst på att arbeta förebyggande mot skräpet?

Gävle är Årets Håll Sverige Rent-kommun

Nominerade kommuner 2022

Botkyrka – För sitt arbete med återvinningsfestivaler där föreningar, företag och kommunen samarbetat för att sprida information om nedskräpning och återvinning.

Gävle – För sitt stora engagemang i skräpplockardagar, där alla skolor och förskolor deltagit, och för samarbetet mellan kommun, företag och organisationer.

Kalmar – För sitt arbete med fimpzoner och fimpomater på platser som varit särskilt hårt drabbade av nedskräpning av fimpar.

Kävlinge – För sitt arbete med utställningen ”Det påverkar väl inte dig” på Barsebäcksstrand, där man visade nedskräpningens effekter på djur, natur och barn.

Stockholm – För sitt fokus på att engagera barn och unga i framför allt Järvaområdet. Barn och familjer har deltagit i skräpplockningar och fått ta del av en bok om renhållning.

Bäst utifrån storlek (och en raket!)

Storstäder

Stockholm. Foto: Shutterstock

Bäst bland storstäderna med fler än 200 000 invånare var Stockholm, på plats 5 totalt i rankingen.

Större kommuner

Julbocken i Gävle. Foto: Shutterstock

Bäst bland större kommuner (100 000-200 000 invånare) var Gävle, som också var nummer 1 totalt i rankningen.

Mellanstora kommuner

Kalmar Slott

Bäst bland mellanstora kommuner (50 000-100 000 invånare) var Kalmar, på plats 2 totalt i rankingen.

Mindre kommuner

Kävlinge station

Bäst bland mindre kommuner (30 000-50 000 invånare) var Kävlinge, på plats 3 totalt i rankingen.

Små kommuner

Lomma pir

Bäst bland små kommuner (0-30 000 invånare) var Lomma, på plats 7 totalt i rankingen.

Raketen

Strängnäs

Årets raket 2022 är Strängnäs som tagit hela 210 placeringar i rankingen, från plats 230 till 20.

Håll Sverige Rents kommunindex består av:

 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Skräpplockardagarna (barn och unga) i relation till antal barn och unga i kommunen
 • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Kusträddarna i relation till antal medborgare i kommunen
 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Hela Sverige Plockar skräp i relation till antal medborgare i kommunen
 • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
 • Poäng utifrån svar på nationell enkät. 2022 svarade 101 av 290 kommuner på enkäten. 

Här kan du se frågorna som ingår i enkäten till Håll Sverige Rents kommunindex.

1. Vänligen fyll i...

 • Namn:
 • Titel:
 • Kommun:
 • Förvaltning:
 • E-postadress:
 • Mobilnummer:

2. Har din kommun mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen?

 • Både mål och åtgärder
 • Bara mål
 • Bara åtgärder
 • Inget

3. Finns det i din kommun en eller flera tjänstemän som har utsetts att ansvara för det förebyggande arbetet mot nedskräpning?

Ja/Nej/Vet ej

4. Har kommunen en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning, som exempelvis informationskampanjer eller skräpplockaraktiviteter?

Ja/Nej/Vet ej

5. Hur stor budget har avsatts till förebyggande åtgärder mot nedskräpning?

6. Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen? Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen samt i skog och mark.

Ja/Nej/Vet ej

7. Hur stor är den beräknade kostnaden för nedskräpning i kommunen?
 

8. Har kommunen under det senaste året genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen, som exempelvis skräpmätning eller attitydundersökning?

Ja/Nej/Nej men planerar att göra det kommande år/Vet ej

9. Vilken/vilka metoder har använts för Skräpmätningar?

 • Skräpmätningar enligt Håll Sverige Rents metoder
 • Andra typer av skräpmätningar – beskriv:

10. Vilken/vilka metoder har använts för Attitydundersökningar?

 • Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till SCB:s Medborgarundersökning
 • Kundundersökning Svensk Avfallshantering
 • Kommunen har en egen enkätundersökning där frågor om nedskräpning ingår
 • Annat. Beskriv gärna:

11. Har din kommun varit delaktig i någon av Håll Sverige Rents kampanjer under 2022?

Skräpplockardagarna/Kusträddarna/Håll Sverige Rent-dagen

12. Beskriv den enskilt viktigaste, roligaste eller mest nyskapande aktivitet ni genomfört under 2022 för att förebygga nedskräpning. Det kan exemeplvis vara en informationskampanj, nudgingkampanj, ett samarbete, utbildning eller liknande.

Svaret på denna fråga kommer att bedömas av en jury och påverka den slutliga rankingen i Håll Sverige Rents kommunindex och därmed också ligga till grund för utnämningen av årets Håll Sverige Rent-kommun. (max 3 000 tecken)