Två personer går på en trottoar och plockar skräp

Håll Sverige Rents kommunindex

Vilken kommun är bäst på att arbeta förebyggande mot skräpet?

Gävle blev Årets Håll Sverige Rent-kommun 2023 (igen)

Juryns motivering

"För målmedvetet arbete med att minska och förebygga nedskräpning genom ett brett och innovativt samarbete med bostadsbolag och föreningsliv, kontinuerligt underhåll i kommunens naturhamnar och gästbryggor för ett renare hav och för ännu ett nytt deltagarrekord bland barn och ungdomar i skräpplockardagar." 

Bäst 2023 utifrån storlek

Storstäder

Göteborg

Bäst bland storstäderna med fler än 200 000 invånare var Göteborg, på plats 7 totalt i rankingen.

Större kommuner

Julbocken i Gävle. Foto: Shutterstock

Bäst bland större kommuner (100 000-200 000 invånare) var Gävle, som återigen var nummer 1 totalt i rankningen.

Mellanstora kommuner

Kalmar Slott

Bäst bland mellanstora kommuner (50 000-100 000 invånare) var Kalmar, på plats 4 totalt i rankingen.

Mindre kommuner

Vallentuna

Bäst bland mindre kommuner (30 000-50 000 invånare) var Vallentuna, på plats 12 totalt i rankingen.

Små kommuner

Båstad

Bäst bland små kommuner (0-30 000 invånare) var Båstad, på plats 16 totalt i rankingen.

Raketen 🚀

Ale kommun

Årets raket 2023 är Ale som tagit hela 198 placeringar i rankingen, från plats 215 till 17!

Kommunindex består av:

 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Skräpplockardagarna (barn och unga) i relation till antal barn och unga i kommunen
 • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Kusträddarna i relation till antal medborgare i kommunen
 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Hela Sverige Plockar skräp i relation till antal medborgare i kommunen
 • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
 • Poäng utifrån svar på nationell enkät. 

Årets jury består av Charlotte Löfgren, sakkunnig i frågor gällande avfall och miljö på SKR, Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent och Susanne Nordén, ansvarig för kommunsamarbeten på Håll Sverige Rent.

 

Här kan du se frågorna som ingår i enkäten till Håll Sverige Rents kommunindex.

1. Vänligen fyll i:

 • För- och efternamn
 • Befattning
 • Kommun
 • Förvaltning
 • E-postadress
 • Mobilnummer

2. Har din kommun mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen?

 • Både mål och åtgärder
 • Bara mål
 • Bara åtgärder
 • Inget
 • Vet ej

3. Finns det i din kommun en eller flera tjänstemän som har utsetts att ansvara för det förebyggande arbetet mot nedskräpning?

Ja/Nej/Vet ej

4. Har din kommun en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning, som exempelvis informationskampanjer eller skräpplockaraktiviteter?

Ja/Nej/Vet ej

4a. Om ja, hur stor budget har avsatts till förebyggande åtgärder mot nedskräpning?


5. Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen? Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen samt i skog och mark.

Ja/Nej/Vet ej

5a. Om ja, hur stor är den beräknade kostnaden för nedskräpning i kommunen?

6. Har din kommun en tydlig strategi för infrastrukturen gällande kärl för skräp och askkoppar samt placering av dessa?

Ja/Nej/Vet ej

7. Har din kommun rapporterat in nedskräpningskostnaden för 2022 till Naturvårdsverket (enligt förordningen 2021:1002 §10)?

Ja/Nej/Vet ej

7a. Om ja, hur stor var kostnaden som ni rapporterade in för 2022?

8. Upplever du och dina kollegor att nedskräpningen har minskat eller ökat inom kommunens mark det senaste året?

 • Minskat
 • Ökat
 • Oförändrat
 • Vet inte

9. Finns Håll Sverige Rent omnämnd i avfallsplanen som en del i åtgärder och/eller uppfyllande av mål gällande nedskräpningsfrågan?

Ja/Nej/Vet ej

10. Har din kommun under det senaste året genomfört någon typ av skräpmätning?

Ja/Nej/Vi planerar att göra det nästa år/Vet ej

10a. Om ja, vilken typ av mätning har gjorts och av vem?

 • Skräpmätningar enligt Håll Sverige Rents metoder
 • Annan typ av skräpmätning – beskriv

11. Har din kommun under det senaste året genomfört någon typ av attitydundersökning kopplat till nedskräpning?

Ja/Nej/Vet ej

11a. Om ja, vilken typ av attitydundersökning använde ni er av?

 • Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till SCB:s Medborgarundersökning
 • Kundundersökning Svensk Avfallshantering
 • Kommunen har en egen enkätundersökning där frågor om nedskräpning ingår
 • Annan typ av attitydundersökning – beskriv

12. Har din kommun varit delaktig i någon av Håll Sverige Rents kampanjer under 2023?

Ja/Nej/Vet ej

12a. Om ja, vilken eller vilka kampanjer har ni varit delaktiga i?

 • Skräpplockardagarna för skolor och förskolor under våren
 • Kusträddarna i samband med Världshavsdagen i juni
 • Håll Sverige Rent-dagen i september
 • Annat

13. Är din kommun medlem i Håll Sverige Rents kommunnätverk?

Ja/Nej/Vet ej

14. Har din kommun förskolor/skolor/gymnasium som arbetar med Grön Flagg?

Ja/Nej/Vet ej

15. Beskriv den enskilt viktigaste, roligaste eller mest nyskapande aktivitet ni genomfört under 2023 för att förebygga nedskräpning. Det kan exemeplvis vara en informationskampanj, nudgingkampanj, ett samarbete, utbildning eller liknande.

Svaret på denna fråga kommer att bedömas av en jury och påverka den slutliga rankingen i Håll Sverige Rents kommunindex och därmed också ligga till grund för utnämningen av årets Håll Sverige Rent-kommun. (max 3 000 tecken)

Nominerade kommuner 2023

Eskilstuna - För arbetet med att engagera skolor och förskolor i årets skräpplockardagar samt att genom skol- och fritidsverksamhet inspirerat till ökat engagemang i miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor.  

Borås - För aktiviteter och informationskampanjer som bidrar till attityd- och beteendeförändring och en renare stad - såväl på land som i vattendrag.  

Kalmar - För inspirerande nudginginsatser i form av roliga aktiviteter vid källsorteringsstationer samt för ett stort deltagande både i Skräpplockardagarna och i Kusträddarna. 

Lidingö - För ett brett och förvaltningsövergripande arbete i kommunens organisation för att engagera invånarna i skräpplockarkampanjer, samt inspirerande initiativ för att sprida kunskap och samtala med barn om nedskräpning, sortering och återvinning.