Två personer går på en trottoar och plockar skräp

Håll Sverige Rents kommunindex

Vilken kommun är bäst på att arbeta förebyggande mot skräpet?

Snart ska 2023 års vinnare utses!

För 12:e året i rad har det blivit dags att utse Årets Håll Sverige Rent-kommun – en utmärkelse till den kommun som bäst arbetat med att förebygga nedskräpning under året. Enligt tradition presenterar vi fem nominerade kommuner. Vinnaren utses av en jury och koras på Håll Sverige Rent-konferensen den 28–29 november.

Vi bjuder in alla Sveriges kommuner att delta och ha chans att vinna den ärofyllda titeln. Registreringen stänger den 17 oktober.

Vad är Håll Sverige Rents kommunindex?

Kommunindex består av:

 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Skräpplockardagarna (barn och unga) i relation till antal barn och unga i kommunen
 • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Kusträddarna i relation till antal medborgare i kommunen
 • Poäng utifrån antal skräpplockare i Hela Sverige Plockar skräp i relation till antal medborgare i kommunen
 • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
 • Poäng utifrån svar på nationell enkät. 2022 svarade 101 av 290 kommuner på enkäten. 

Här kan du se frågorna som ingår i enkäten till Håll Sverige Rents kommunindex.

1. Vänligen fyll i:

 • För- och efternamn
 • Befattning
 • Kommun
 • Förvaltning
 • E-postadress
 • Mobilnummer

2. Har din kommun mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen?

 • Både mål och åtgärder
 • Bara mål
 • Bara åtgärder
 • Inget
 • Vet ej

3. Finns det i din kommun en eller flera tjänstemän som har utsetts att ansvara för det förebyggande arbetet mot nedskräpning?

Ja/Nej/Vet ej

4. Har din kommun en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning, som exempelvis informationskampanjer eller skräpplockaraktiviteter?

Ja/Nej/Vet ej

4a. Om ja, hur stor budget har avsatts till förebyggande åtgärder mot nedskräpning?

5. Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen? Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen samt i skog och mark.

Ja/Nej/Vet ej

5a. Om ja, hur stor är den beräknade kostnaden för nedskräpning i kommunen?

6. Har din kommun en tydlig strategi för infrastrukturen gällande kärl för skräp och askkoppar samt placering av dessa?

Ja/Nej/Vet ej

7. Har din kommun rapporterat in nedskräpningskostnaden för 2022 till Naturvårdsverket (enligt förordningen 2021:1002 §10)?

Ja/Nej/Vet ej

7a. Om ja, hur stor var kostnaden som ni rapporterade in för 2022?

8. Upplever du och dina kollegor att nedskräpningen har minskat eller ökat inom kommunens mark det senaste året?

 • Minskat
 • Ökat
 • Oförändrat
 • Vet inte

9. Finns Håll Sverige Rent omnämnd i avfallsplanen som en del i åtgärder och/eller uppfyllande av mål gällande nedskräpningsfrågan?

Ja/Nej/Vet ej

10. Har din kommun under det senaste året genomfört någon typ av skräpmätning?

Ja/Nej/Vi planerar att göra det nästa år/Vet ej

10a. Om ja, vilken typ av mätning har gjorts och av vem?

 • Skräpmätningar enligt Håll Sverige Rents metoder
 • Annan typ av skräpmätning – beskriv

11. Har din kommun under det senaste året genomfört någon typ av attitydundersökning kopplat till nedskräpning?

Ja/Nej/Vet ej

11a. Om ja, vilken typ av attitydundersökning använde ni er av?

 • Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till SCB:s Medborgarundersökning
 • Kundundersökning Svensk Avfallshantering
 • Kommunen har en egen enkätundersökning där frågor om nedskräpning ingår
 • Annan typ av attitydundersökning – beskriv

12. Har din kommun varit delaktig i någon av Håll Sverige Rents kampanjer under 2023?

Ja/Nej/Vet ej

12a. Om ja, vilken eller vilka kampanjer har ni varit delaktiga i?

 • Skräpplockardagarna för skolor och förskolor under våren
 • Kusträddarna i samband med Världshavsdagen i juni
 • Håll Sverige Rent-dagen i september
 • Annat

13. Är din kommun medlem i Håll Sverige Rents kommunnätverk?

Ja/Nej/Vet ej

14. Har din kommun förskolor/skolor/gymnasium som arbetar med Grön Flagg?

Ja/Nej/Vet ej

15. Beskriv den enskilt viktigaste, roligaste eller mest nyskapande aktivitet ni genomfört under 2023 för att förebygga nedskräpning. Det kan exemeplvis vara en informationskampanj, nudgingkampanj, ett samarbete, utbildning eller liknande.

Svaret på denna fråga kommer att bedömas av en jury och påverka den slutliga rankingen i Håll Sverige Rents kommunindex och därmed också ligga till grund för utnämningen av årets Håll Sverige Rent-kommun. (max 3 000 tecken)

Gävle blev Årets Håll Sverige Rent-kommun 2022

Juryns motivering löd:

”För sitt långsiktiga och strategiska arbete där kommun, företag och organisationer gemensamt arbetar för att förebygga och minska nedskräpning. Även för sitt stora engagemang för barn och unga, bland annat genom Skräpplockardagarna där kommunens alla skolor och förskolor bidragit till ett nytt deltagarrekord, samt arbetet med programmet Grön Flagg.”

Läs mer om Gävles satsning på Grön Flagg »

 

Nominerade kommuner 2022

Botkyrka – För sitt arbete med återvinningsfestivaler där föreningar, företag och kommunen samarbetat för att sprida information om nedskräpning och återvinning.

Gävle – För sitt stora engagemang i skräpplockardagar, där alla skolor och förskolor deltagit, och för samarbetet mellan kommun, företag och organisationer.

Kalmar – För sitt arbete med fimpzoner och fimpomater på platser som varit särskilt hårt drabbade av nedskräpning av fimpar.

Kävlinge – För sitt arbete med utställningen ”Det påverkar väl inte dig” på Barsebäcksstrand, där man visade nedskräpningens effekter på djur, natur och barn.

Stockholm – För sitt fokus på att engagera barn och unga i framför allt Järvaområdet. Barn och familjer har deltagit i skräpplockningar och fått ta del av en bok om renhållning.

 

Se hela listan med kommuner

Bäst utifrån storlek (och en raket!)

Storstäder

Stockholm. Foto: Shutterstock

Bäst bland storstäderna med fler än 200 000 invånare var Stockholm, på plats 5 totalt i rankingen.

Större kommuner

Julbocken i Gävle. Foto: Shutterstock

Bäst bland större kommuner (100 000-200 000 invånare) var Gävle, som också var nummer 1 totalt i rankningen.

Mellanstora kommuner

Kalmar Slott

Bäst bland mellanstora kommuner (50 000-100 000 invånare) var Kalmar, på plats 2 totalt i rankingen.

Mindre kommuner

Kävlinge station

Bäst bland mindre kommuner (30 000-50 000 invånare) var Kävlinge, på plats 3 totalt i rankingen.

Små kommuner

Lomma pir

Bäst bland små kommuner (0-30 000 invånare) var Lomma, på plats 7 totalt i rankingen.

Raketen

Strängnäs

Årets raket 2022 är Strängnäs som tagit hela 210 placeringar i rankingen, från plats 230 till 20.