Skräpplockare

Håll Sverige Rents kommunindex

Vilken kommun är bäst på att arbeta förebyggande mot skräpet?

Gävle vann årets Håll Sverige Rent-kommun 2021

Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som baseras på att ett antal parametrar räknas samman för att ranka kommunernas arbete för att förebygga nedskräpning.

Övriga nominerade 2021 var:

Borås – för arbetet med att förändra normer och ett målmedvetet kampanjande för ett fimpfritt Borås till stadens 400-årsjubileum.

Flen – för det fina arbetet under Skräpplockardagarna och Håll Sverige Rent-dagen och för att ha antagit en ny gedigen handlingsplan för minskad nedskräpning.

Hässleholm – för arbetet med Skräpplockarveckan och det digitala spelet Cleanite i kampen mot skräpet.

Linköping – för kampanjen ”Håll det rent” med bland annat budskap på storbildstavlor och foliering av 60 papperskorgar för ökad synlighet och så att de används mer.

Bäst utifrån storlek (och en raket!)

Storstäder

Stockholm. Foto: Shutterstock

Bäst bland storstäderna med fler än 200 000 invånare var Stockholm, på plats 16 totalt i rankingen.

Större kommuner

Julbocken i Gävle. Foto: Shutterstock

Bäst bland större kommuner (100 000-200 000 invånare) var Gävle, som också var nummer 1 totalt i rankningen.

Mellanstora kommuner

Hässleholm. Foto: Shutterstock

Bäst bland mellanstora kommuner (50 000-100 000 invånare) var Hässleholm, på plats 4 totalt i rankingen.

Mindre kommuner

Ystad. Foto: Shutterstock

Bäst bland mindre kommuner (30 000-50 000 invånare) var Ystad, på plats 8 totalt i rankingen.

Små kommuner

Flen. Foto: Shutterstock

Bäst bland små kommuner (0-30 000 invånare) var Flen, på plats 2 totalt i rankingen.

Raketen

Falun. Foto: Shutterstock

Årets raket 2021 är Falu kommun som tagit hela 189 placeringar i rankingen, från plats 218 till 29.

Håll Sverige Rents kommunindex består av:

 • Poäng utifrån antal skräpplockare (barn och unga) i relation till antal barn och unga i kommunen
 • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
 • Poäng om kommunen är ansluten till Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna (kommuner som aktivt hjälper till att exempelvis sprida kampanjen och hämta skräp hos deltagare)
 • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
 • Poäng utifrån svar på nationell enkät.  2021 svarade 175 av 290 kommuner på enkäten. Har din kommun missat att svara och vill komplettera – kontakta Susanne Nordén på susanne.norden@hsr.se.

Här kan du se frågorna som ingår i enkäten till Håll Sverige Rents kommunindex.

1. Vänligen fyll i...

 • Namn:
 • Titel:
 • Kommun:
 • Förvaltning:
 • E-postadress:
 • Mobilnummer:

2. Har din kommun mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen?

 • Både mål och åtgärder
 • Bara mål
 • Bara åtgärder
 • Inget

3. Finns det i din kommun en eller flera tjänstemän som har utsetts att ansvara för det förebyggande arbetet mot nedskräpning?

Ja/Nej/Vet ej

4. Har kommunen en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning, som exempelvis informationskampanjer eller skräpplockaraktiviteter?

Ja/Nej/Vet ej

5. Hur stor budget har avsatts till förebyggande åtgärder mot nedskräpning?

6. Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen? Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen samt i skog och mark.

Ja/Nej/Vet ej

7. Hur stor är den beräknade kostnaden för nedskräpning i kommunen?
 

8. Har kommunen under det senaste året genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen, som exempelvis skräpmätning eller attitydundersökning?

Ja/Nej/Nej men planerar att göra det kommande år/Vet ej

9. Vilken/vilka metoder har använts för Skräpmätningar?

 • Skräpmätningar enligt Håll Sverige Rents metoder
 • Andra typer av skräpmätningar – beskriv:

10. Vilken/vilka metoder har använts för Attitydundersökningar?

 • Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till SCB:s Medborgarundersökning
 • Kundundersökning Svensk Avfallshantering
 • Kommunen har en egen enkätundersökning där frågor om nedskräpning ingår
 • Annat. Beskriv gärna:

11. Beskriv den enskilt viktigaste/roligaste/mest nyskapande aktivitet ni genomfört under året för att förebygga nedskräpning, som t.ex. en annonskampanj, nudgingkampanj, information, utbildning etc.

Svaret på denna fråga kommer att bedömas av en jury och påverka den slutliga rankingen i Håll Sverige Rents kommunindex och därmed också ligga till grund för utnämningen av årets Håll Sverige Rent-kommun. (max 3 000 tecken)