Grön Flagg

Skapa er egen hållbarhetsresa!

Grön Flagg är ett spännande medlemsprogram i sex steg som tar er från engagemang till handling. 

Grön Flagg logga

En hållbar framtid börjar nu!

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges förskolor och skolor omsätter vi kunskap till direkt handling. Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Under 2020 var hela 1 263 verksamheter anslutna till Grön Flagg.

Alla i Sverige ska ha kunskapen och förståelsen som krävs för att skapa en hållbar värld

Så gick det på Hållbarhetsdagen 11/11

Film om Grön Flagg

Hur funkar Grön Flagg?

Lärandeprogrammet Grön Flagg består av sex steg som över ett läsår hjälper förskolor och skolor att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling. Grön Flagg-metoden är flexibel och lätt att anpassa och omsätta direkt, oavsett verksamhetens egna förutsättningar.

Läs mer

Ett medlemskap i Grön Flagg kostar 1500kr per år. Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse och har inget vinstintresse. Medlemsavgiften är viktig för att vi ska kunna fortsätta driva och utveckla Grön Flagg. I medlemsskapet ingår bland annat kvalitetssäkring av ert arbete med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, personligt stöd och vägledning samt tips och inspiration.

Så tycker medlemmarna om Grön Flagg

Får stöd och inspiration

Illustration Grön Flagg inspiration

96% tycker att Grön Flagg bidrar med stöd och inspiration.

Rekommenderas till andra

Illustration Grön Flagg lärare och elever

92% skulle rekommendera Grön Flagg till andra som arbetar inom förskola eller skola. 

Ger bra struktur

Illustration Grön Flagg böcker

95% tycker att Grön Flagg ger en bra struktur för deras arbete med hållbar utveckling.

Hör gärna av dig till oss!

Om du har frågor gällande Grön Flagg är du varmt välkommen att kontakta oss på gronflagg@hsr.se eller under våra telefontider på 08–505 263 00. Våra telefontider är tisdag till fredag 09.00–12.00 och 13.00–15.00. 

Svar på vanliga frågor hittar du direkt i vårt frågeforum.

Lunchwebbinarier med tema hållbarhet

Träffa intressanta och relevanta föreläsare som på olika sätt lyfter lärande för hållbar utveckling. Här kan du se alla webbinarier från vårens serie på tema hållbarhet.

Utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling

Anna Eklund, Naturskolan i Lund

Möt Anna Ekblad, förskollärare, lärare i matematik och NO-ämnen och sedan tio år tillbaka lärare på Naturskolan i Lund. Anna har många års erfarenhet av utomhuspedagogik. Hör henne berätta om hur man kan arbeta lustfyllt med lärande för hållbar utveckling på den egna gården eller i närområdet.   

Se webbinariet »

Digitala lärresurser och hållbar utveckling

Sara Schesny, Naturhistoriska riksmuseet

Möt Sara Schesny, museipedagog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Sara är matematik-och NO-lärare i grunden och har många års erfarenhet av utveckling av digitala lärresurser. Hör henne berätta om några av museets lärresurser och hur de kan kopplas till Lärande för Hållbar Utveckling.

Se webbinariet »

Klimatångest – så pratar du med barn och unga om deras oro

Frida Berry Eklund, specialist på klimatkommunikation

Möt Frida Berry Eklund, specialist på klimatkommunikation och medgrundare till ”Våra barns klimat”. Frida ger tips på hur lärare och andra verksamma inom förskolan och skolan kan prata med barn och unga om deras klimatångest med utgångspunkt i sin nya bok.  

Se webbinariet »

En inspirerande hållbarhetsresa med Grön Flagg

Eva Ahl, Svandammsskolan i Nynäshamn

Möt Eva Ahl, grundskollärare på Svandammsskolan i Nynäshamn, som har ett stort engagemang i lärande för hållbar utveckling. Svandammsskolan har genomfört sin första hållbarhetsresa med Grön Flagg. Hör Eva berätta om några aktiviteter, elevengagemanget på skolan och hur de spridit sitt hållbarhetsarbetet till närsamhället i syfte att uppmuntra till förändring och handlingskraft.

Se webbinariet »

Länkar för dig som är medlem

Bytt dator eller tappat bort dina bokmärken? Här är två länkar som är bra att ha för dig som är medlem i Grön Flagg: 

Logga in i Grön Flagg-verktyget »

Beställ flaggor och fasadskylt »