Grön Flagg miniversion

Personuppgiftspolicy för Grön Flagg-verktyget

Din personliga integritet är viktig för oss på Håll Sverige Rent. Därför vill vi att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person, som ditt namn, epost eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du kan identifieras på bilden.

Vem är ansvarig för personuppgifterna i Grön Flagg?

Håll Sverige Rent, org. nr 802010-9180, är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som finns i Grön Flagg-verktyget.

Håll Sverige Rent följer Allmänna dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) vilken är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats »

Vi lämnar aldrig ut eller säljer dina personuppgifter till tredje part.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Förutom anställda på Håll Sverige Rent har även samordnare i kommunen och personuppgiftsbiträden för Grön Flagg tillgång till dina personuppgifter.

1. Samordnare i kommunen

I vissa kommuner finns lokala samordnare för Grön Flagg som på olika sätt stöttar Grön Flagg-skolor och förskolor. Det kan vara till exempel en miljösamordnare eller en naturskola. Ni kommer automatiskt att tilldelas en samordnare om en sådan finns i er kommun. Samordnaren kommer att kunna se ert Grön Flagg-konto, och även era bilder.

2. Personuppgiftsbiträden

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av Håll Sverige Rent. Det kan exempelvis handla om företag som hanterar driften av Grön Flaggs system eller företag som hjälper oss med nyhetsbrevsutskick. Personuppgiftsbiträden kommer aldrig kontakta dig utan att ha ett uppdrag från Håll Sverige Rent.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de?

Vid registrering

När du registrerar dig som användare i Grön Flagg behöver du uppge ditt för- och efternamn, din epost-adress, ditt telefonnummer, vilken skola du arbetar på och om du är rektor/förskolechef. Du samtycker vid registrering till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Uppgifterna använder vi för att skicka ut information om Grön Flagg - både automatiska utskick kopplade till ert arbete i Grön Flagg-verktyget och nyhetsbrev om Grön Flagg och lärande för hållbar utveckling.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna kontakta dig via telefon eller e-post angående ert arbete med Grön Flagg och för att kunna skicka enkäter och undersökningar till dig.

Dina personuppgifter finns kvar i vårt system tills du själv, dina kollegor eller vi på Håll Sverige Rent raderar dem. Har en verksamhet varit inaktivt i över ett år raderas verksamhetens konto och alla tillhörande användare.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på den länk för avprenumeration som finns i dessa. Du kan fortsätta stå som användare i Grön Flaggs system och få utskick om ert arbete utan att ta emot nyhetsbrev.Personuppgifter i rapporter

Barns personuppgifter får inte förekomma i Grön Flagg-resor. Som personuppgifter räknas namn och bilder där personerna är identifierbara. Detta gäller även om ni har ett godkännande från vårdnadshavare.

Äldre rapporter kan fortfarande sparas i verktyget även om de i vissa fall kan innehålla personuppgifter, med stöd av den lagliga grunden ”intresseavvägning” inom GDPR. Vi har gjort bedömningen att de tidigare rapporterna är av stort intresse för verksamheter inom Grön Flagg och viktiga för Håll Sverige Rents uppföljning av arbetet med Grön Flagg.

Om ni vill att någon av era tidigare rapporter ska tas bort så hjälper vi gärna till. Kontakta oss på gronflagg@hsr.se.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättas. Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående organisationer och de som begär att få bli avregistrerade i registret ska bli det med omedelbar verkan. Om du vill kontakta oss angående personuppgifter, mejla till gronflagg@hsr.se

Vad är cookies och hur används de?

Cookies är en textbaserad datafil som en webbserver begär att få spara på användarens dator. Den ger webbservern textinformation om hur användaren surfar. På Grön Flaggs webbplats används cookies för att webbplatsen ska veta att du är inloggad, så att du inte behöver ange lösenord och användarnamn för varje ny sida i Grön Flagg-verktyget. Cookies används också för att spara statistik kring användandet av webbplatsen.

Kan jag stänga av cookies?

Den cookie som ser till att du fortsätter vara inloggad kan inte stängas av om du vill använda Grön Flaggs webbplats. Däremot kan du i din webbläsare stänga av så kallade tredje parts-kakor som används för att spara statistik kring webbplatsen. Gå till inställningar i din webbläsare för att lära dig mer om hur du kan ändra vilka cookies du accepterar. Mer om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats »