Hand håller i ett paket som det står Grön Flagg på

Teckna samlingsavtal

Att investera i Grön Flagg innebär att...

  • LHU-undervisningen blir likvärdig genom hela koncernen/utbildningsgruppen

  • alla verksamheter certifieras – kvalitet och garanterar utvärderingsrapportering säkerställs

  • LHU-arbetet utvecklas år efter år – även undervisningsmetoderna

  • barns/elevers handlingskompetens och arbetet mellan skolor/förskolor/gymnasier ökar samt integreras med lokalsamhället. 

Att teckna samlingsavtal: 

Teckna ett samlingsavtal med Håll Sverige Rent så att alla verksamheter får samma förutsättningar till struktur, fortbildning och kunskap, inspiration och genomförande. Avtalet kan utgå från en pilotverksamhet med stegrande antal licenstagare eller full licensrätt för alla från start. 

Avtalet baseras på antal aktiva verksamheter/licenser per läsår med start i augusti och kan avse ett, två eller tre läsår. Ett samlinsavtal innebär att alla licensavgifter samlas på en faktura för smidigare hantering. 

Förmåner:  

  • Alla verksamheter som vill starta upp sin Grön Flagg licens för första gången får vid tecknande av licens använda Grön Flagg kostnadsfritt under hela vårterminen inklusive allt stödmaterial, webbinarier med mera för att komma igång med arbetet (certifiering sker efter medverkan helt läsår). 

Kontakta eva.palo@hsr.se för mer information om samlingsavtal. 

När avtal är tecknat – Så här går det till: 

  1. Utse en LHU-samordnare som ansvarar för kvalitetssamordning och nätverkande mellan era verksamheter. 
  2. Engagera en LHU-ansvarig på respektive skol- förskoleenhet vars uppgift är att säkerställa att arbetet flyter på i Grön Flagg-rådet, i undervisningen samt att nätverkande och utbyte av erfarenheter sker. 
  3. Resten sköter verksamheterna själva och det finns beskrivet i processen för Grön Flagg som respektive verksamhet tar del av i sin licens.  

Välkommen till Grön Flagg!