Grön Flagg

Vad kostar Grön Flagg?

En Grön Flagg-licens kostar olika beroende på verksamhetstyp och inkluderar alla medarbetare i din verksamhet. I programmet ingår bland annat kvalitetssäkring av ert arbete med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, personligt stöd och vägledning samt tips och inspiration.

Kostnaden per läsår och verksamhetstyp:
Förskolor - 1500 kr
Grundskolor - 3000 kr
Grundsärskolor - 1500 kr
Gymnasieskolor - 5000 kr
Gymnasiesärskolor - 1500 kr

Fakturering sker under augusti varje år vid läsårets start. 

Gå med i Grön Flagg