Grön Flagg

Allt om Grön Flagg-licensen

I en Grön Flagg-licens ingår ett utbildningsprogram i 6 steg, webbinarier, onlineföreläsningar, personligt stöd och vägledning samt tips samt massor av inspiration.

Det här ingår i en Grön Flagg-licens

Vad innebär det att vara certifierad?

En Grön Flagg-certifiering innebär att er verksamhets arbete med lärande för hållbar utveckling är godkänt av Håll Sverige Rent och att ni kan visa upp det för omvärlden med stolthet. Det digitala certifikatet kan ni använda i era digitala kanaler och på hemsidan för att visa era anställda, föräldrar och andra verksamheter att ni har ett kvalitetssäkrat och metodiskt arbete inom lärande för hållbar utveckling. Utvärderingen som ni skickat till oss för certifiering använder ni i ert kvalitetssäkringsarbete och som utgångspunkt vid vidareutveckling av ert LHU-arbete nästa läsår.

Grön Flagg är grundat av Eco Schools, som är en del av den internationella organisationen FEE (The Foundation for Environmental Education). Håll Sverige Rent är medlemmar i FEE, och det är FEE som i sin tur godkänner variabler för vad som är godkänt i relation till certifiering.Således bestäms kriterierna för vad certifieringen innebär av FEE International. Att vara certifierad i Grön Flagg innebär att man följt de steg som ingår i programmet och skickat in sin utvärdering. Årets certifikat är giltigt fr o m utfärdandedatum t o m 31/6 2024.