Två tjejer med handskar under Skräpplockardagarna. Foto: Anna Simonsson

Säker skräpplockning

Skräpplockning under corona

Vi på Håll Sverige Rent följer, och uppdaterar oss löpande på, Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skräpplockningen ska vara säker. Denna sida uppdateras löpande. 

Tips vid skräpplockning under corona

 • Dela upp er i mindre grupper och håll avstånd till varandra när ni plockar
 • Bara de som är friska och inte tillhör en riskgrupp får vara med under aktiviteten
 • Använd handskar, vantar eller plockpinne
 • Undvik att ta dig i ansiktet medan du plockar och kom ihåg att tvätta händerna noga efteråt
 • Glöm inte att ha roligt!

Prata om skräpet om du plockar med barn

Skräpplockning med barn är en pedagogisk aktivitet. Syftet är inte att barnen ska städa och hålla rent, utan att lära sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen ger också massor av möjligheter att prata om plast i haven, avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det är också ett tillfälle att prata om vems ansvar det är att det ligger skräp i naturen och varför människor slänger skräp. Till er hjälp i diskussionen kan ni använda vårt pedagogiska material i Skräplabbet.

Var uppmärksam på farligt skräp

Gå igenom vad man får och inte får plocka innan ni ger er ut - det är särskilt viktigt när du plockar med barn. Vassa och farliga saker som glasbitar, sprutor, döda djur och liknande bör en vuxen ta hand om. Vi rekommenderar att barn alltid har handskar eller vantar när de plockar skräp. Mindre barn bör inte gå ut och plocka ensamma och aldrig vid potentiellt farliga områden som vägar, sjöar och hav. 

Farligt avfall

Om ni hittar farligt avfall som bilbatterier, sprayburkar eller spillolja, låt en vuxen ta hand om det på ett aktsamt sätt och lämna det på en miljöstation. Kontakta din kommun om du inte har möjlighet att själv ta hand om det farliga avfallet.

Försäkringar för skräpplockare

Håll Sverige Rent har inga försäkringar för skräpplockare, utan det är den som anordnar den enskilda skräpplockaraktiviteten som står för försäkring. Exempelvis en skola för eleverna eller en förening för sina medlemmar. 

Undvik vägar och fågelskyddsområden

Det kan vara lockande att plocka skräp längs våra bilvägar där det tyvärr ofta ligger en hel del skräp. Men vägstädning klassas som vägarbete och kräver särskild utbildning i bland annat trafiksäkerhet. Tänk på att vägområdet kan sträcka sig flera meter från vägen och inkludera både vägren och diken. 

Ta också alltid hänsyn till fågelskyddsområden och andra känsliga biotoper. 

Följande skräp bör barn inte plocka:

 • Munskydd
 • Trasigt glas
 • Vassa föremål av trä, metall eller plast
 • Batterier
 • Medicinskt avfall (medicinflaskor, kanyler)
 • Olja, oljefat
 • Kondomer

För dig som bor längs Bohuskusten 

Längs Bohuskusten finns sex så kallade OSPAR-stränder, dessa utgör referensstränder och ska inte städas av allmänheten. Informationen som samlas in från referensstränderna utgör ett viktigt verktyg för att mäta och protokollföra skräpet som flyter iland längs våra kuster.