Hero
Person håller upp plastfragment på strand

Årets tema i Skräpplockardagarna

Sections

Stoppa skräpet – rädda havet!

Skräpplockardagarna har i år temat ”Stoppa skräpet – rädda havet!”. Skräp i havet är ett stort miljöproblem och vart du än bor i landet kan skräp på land bli skräp i havet. Det absolut vanligaste skräpet som slängs på marken, och hittas på våra stränder och hav, är plast. Skräpet består ofta av sådant som bara har använts en gång innan det slängs, så som lock, korkar, våtservetter, påsklämmor, godis- och glasspapper.

Tillsammans kan vi göra skillnad, liten som stor, och ta hand om våra hav och vattendrag!

Skräp på land blir skräp i havet

Skräpets resa 

Skräp från överfulla papperskorgar eller skräp som slängs direkt på marken kan hamna i dagvattenbrunnar eller direkt i åar och sjöar. Blåst och regnvatten kan också föra med skräpet till vattendrag för att till slut hamna i havet. Det spelar ingen roll vart i landet du bor, skräpet hittar sin väg till havet ändå. Skräp av plast som hamnar i havet syns för det mesta inte utan lägger sig på havsbotten.

Det här kan du göra: Ser du skräp på marken – plocka och släng det i en papperskorg. Är papperskorgen överfull, ta med skräpet till du hittar en tom papperskorg eller ta med det hem. 

Image
skräp på land blir skräp i havet infografik

Plast i havet skadar djur, natur och klimatet

Så påverkas djuren 

Så länge vi människor fortsätter att skräpa ner kommer mängden plast i havet att öka. Plastskräp är extra farligt för våra vattenlevande djur och fåglar som kan tro att plasten är mat och känna sig mätta av den. Djuren kan även fastna och göra sig illa av plasten. 

 

Så påverkas havet 

Plastskräp är svårt för naturen att bryta ner. I stället sönderdelas plast till små, små bitar - mikroplast, som stannar kvar i havet under en lång, lång tid. 

 

Så påverkas klimatet 

Hälften av allt syre (det vi andas in) på jorden kommer från havet. Det är därför livsviktigt för oss människor och djur att havet är rent, friskt och fritt från skräp. Plast i havet gör att koldioxid (det vi andas ut) i atmosfären ökar och det påverkar klimatet. 

Det här kan du göra: Säg till en vuxen om du ser ett skadat djur. Berätta för alla dina kompisar hur viktigt det är att skräpet hamnar på rätt ställe, då blir vi fler som gör rätt.

Förskola

Litet barn på Skräpplockardagarna

Till Skräpplockardagarna för förskolan »

Grundskola

Tre barn tittar in i kameran och håller upp en Skräpplockardagarna-skylt

Till Skräpplockardagarna för grundskolan »

Gymnasium

SPD gymnasie

Till Skräpplockardagarna för gymnasium »

Barn- och ungdomsförening

Ungdomar i SPD

Till Skräpplockardagarna för barn- och ungdomsföreingar »