Lärare

Unikt utbildningspaket inom LHU

Ge hela personalstyrkan grundläggande kunskaper inom lärande för hållbar utveckling med detta unika och forskningsbaserade utbildningspaket.

Specialutformat, forskningsbaserat och med konkreta verktyg

Vad kan vi förvänta oss av utbildningen?

  • Grundkunskaper i hållbar utveckling och Lärande för hållbar utveckling
  • Viktiga begrepp och forskningsinsikter Nyckelkomponenter som bidrar till högre kvalitet
  • Förhållningssätt som gynnar lärandet
  • Framgångsfaktorer som förbättrar undervisningen och ger eleverna handlingskompetens
  • En konkret metod och verktyg för genomförandet i skolan och förskolan

Genom föreläsningar och diskussionsunderlag får personalstyrkan grunderna i Lärande för hållbar utveckling ur ett forskningsperspektiv; vad hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling är och varför det är så viktigt att ge barn och unga handlingskompetens. Forskare Daniel Olsson Utbildningen beskriver hur man går från teori till praktisk handling i undervisningen. Den tar upp konstaterade framgångsfaktorer och principer för lyckad undervisning samt ger förslag på verktyg att använda för ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete som uppfyller kraven i läroplanen.

Frågor om utbildningen?

Välkommen att kontakta gronflagg@hsr.se!

Grön Flagg - kanske den finaste present en skola kan få

Grön Flagg är Sveriges enda utbildningsprogram inom lärande för hållbar utveckling, speciellt utvecklat för att göra LHU-arbetet effektivt, kvalitetssäkrat och konsekvent - helt utifrån läroplanen och skolans övriga styrdokument.

Vad innebär Grön Flagg-licensieringen?