Hero

Coca-Cola European Partners engagerar medarbetare i skräpplockning

Logo
Coca-Cola logga
Description

Coca-Cola European Partners har tillsammans med Håll Sverige Rent engagerat sig i skräpfrågan under flera år. De har bland annat genomfört clean-ups tillsammans med hundratals av sina medarbetare i Jordbro, Stockholm.

Clean-ups är en bra aktivitet att göra tillsammans när man jobbar med frågor kring nedskräpning. Det är viktigt för verksamheten att få komma ut och faktiskt se att det är ett verkligt problem. Cathrine Westerlind, Senior Manager Sustainability på Coca-Cola European Partners.

De har även initierat ett projekt i Sandhamn som drog igång 2019 i syfte att öka möjligheten till sortering av framförallt plastförpackningar, samt minska den marina nedskräpningen. Sandhamn är en populär vistelseort för sommargäster och seglare med 200 000–400 000 besökare under ett år. Men avfallshanteringen blir problematiskt framförallt under sommarhalvåret då kapaciteten kring infrastruktur (sopkärl och sortering) är anpassad till de boende, som är ca 100–150 personer. Framförallt saknas sortering för plastförpackningar.

Tillsammans med Coca-Cola och projektets övriga partners KSSS och Värmdö kommun skapar vi förutsättningar för att plasten ska hamna på rätt ställe.

Coca-Cola European Partners är också medlem i nätverket Håll Havet Rent, och driver följande initiativ i sin verksamhet:

  • 100% av våra dryckesförpackningar ska samlas in så att ingenting blir skräp eller hamnar i naturen.
  • Alla förpackningar ska vara 100% återvinningsbara (för materialåtervinning) senast 2025.
  • Inspirerar och uppmuntrar konsumenter att återvinna sina förpackningar via varumärkesportföljen.
  • Arbetar för att öka andelen återvunnet material i både våra primära och sekundära förpackningar samt minimera förpackningsavfall.
  • Etablerat ett europeiskt och svenskt ”Sustainable Packaging office” för att driva utvecklingen av innovativa, hållbara förpackningsalternativ, t ex är vi partner i The Paboco Community, en samling av intresseföretag till The Paper Bottle Company, utveckling av världens första pappersflaska för kolsyrad dryck.
  • Intern utbildning om hur vi jobbar med hållbarhet och minskar vår plastanvändning i alla led.
  • Anordnar gemensamma skräpplockningsevent för anställda.
  • Uppmanar till återvinning och möjliggör detta genom att ha återvinningskärl vid alla våra event.
  • Är en del av Circular Sweden och har undertecknat DLF:s Plastinitiativ samt LI:s hållbarhetsmanifest.