Grön Flagg

Lyssna på våra webbinarier

Som certifierad Grön Flagg-verksamhet kan du ta del av webbinarier och föreläsningar året om. Här har vi öppnat upp några av de inspelade webbinarierna från våren 2021 som smakprov för dig som funderar på att gå med i Grön Flagg och vill se vad man får. Välkommen in och lyssna!

Utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling - Anna Eklund, Naturskolan i Lund

Möt Anna Ekblad, förskollärare, lärare i matematik och NO-ämnen och sedan tio år tillbaka lärare på Naturskolan i Lund. Anna har många års erfarenhet av utomhuspedagogik. Hör henne berätta om hur man kan arbeta lustfyllt med lärande för hållbar utveckling på den egna gården eller i närområdet.   

Se webbinariet »

 

Digitala lärresurser och hållbar utveckling - Sara Schesny, Naturhistoriska riksmuseet

Möt Sara Schesny, museipedagog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Sara är matematik-och NO-lärare i grunden och har många års erfarenhet av utveckling av digitala lärresurser. Hör henne berätta om några av museets lärresurser och hur de kan kopplas till Lärande för Hållbar Utveckling.

Se webbinariet »

 

Klimatångest – så pratar du med barn och unga om deras oro - Frida Berry Eklund, specialist på klimatkommunikation

Möt Frida Berry Eklund, specialist på klimatkommunikation och medgrundare till ”Våra barns klimat”. Frida ger tips på hur lärare och andra verksamma inom förskolan och skolan kan prata med barn och unga om deras klimatångest med utgångspunkt i sin nya bok.  

Se webbinariet »

 

En inspirerande hållbarhetsresa med Grön Flagg - Eva Ahl, Svandammsskolan i Nynäshamn

Möt Eva Ahl, grundskollärare på Svandammsskolan i Nynäshamn, som har ett stort engagemang i lärande för hållbar utveckling. Svandammsskolan har genomfört sin första hållbarhetsresa med Grön Flagg. Hör Eva berätta om några aktiviteter, elevengagemanget på skolan och hur de spridit sitt hållbarhetsarbetet till närsamhället i syfte att uppmuntra till förändring och handlingskraft.

Se webbinariet »