Skräp på strand

Digitalt verktyg för att minska plast i havet

Det digitala verktyget BLASTIC gör det enklare för kommuner att arbeta förebyggande mot plast i havet.

Finansiering och bakgrund - EU-projektet BLASTIC

BLASTIC-verktyget möjliggjordes med finansiering från Naturvårdsverket under år 2019 och är en fortsättning på det EU-projekt som Håll Sverige Rent ledde under 2016-2018.

EU-projektet BLASTIC finansierades av Centrala Östersjöprogrammet. Förutom Håll Sverige Rent som ledde projektet deltog även Håll Skärgården Ren (Finland), IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environmental Institute Tallin, SYKE (Finland), Fee Latvia, Åbo kommun och Tallins kommun. Pilotområde i Sverige var Södertälje kommun.