Tre personer är ute i en park och plockar skräp

Konferensen 2023 – Program

Symbol där det står "Skräpet i fokus"

Dag 1, 28 november

Skräp, biologisk mångfald och klimat 

Talare: Eva Blidberg, sakkunnig område Hav på Håll Sverige Rent & Anna Ehn, sakkunnig område Natur på Håll Sverige Rent. 

Eva och Anna berättar om nedskräpning kopplat till klimat och biologisk mångfald – hur det hänger ihop och varför det är så viktigt att prata om.

Så tycker svenskarna om skräpet

Talare: Peter Blid, Business Advisor på Novus 

7 av 10 tycker att nedskräpningen i Sverige är ett stort problem, och 4 av 10 tycker att det är skräpigare nu än för tre år sen. Lyssna till Peter Blid från Novus som delar med sig av de mest spännande resultaten från vår senaste attitydundersökning Nedskräpningsbarometern 2023. 

Fimpen – skräpets värsting!

Joakim Brodahl, Chef för samarbete och försäljning på Håll Sverige Rent samtalar med Anette Rosengren, Koncernchef Norden på Philip Morris International. 

Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. I den nationella skräpmätningen som gjordes i stadskärnor och parker sommaren 2023 stod fimparna för 48 procent och snus för 17 procent av allt skräp. 66 procent av alla skräpföremål är tobaksrelaterade. Hur behöver och hur vill tobaksproducenterna (alltså de som tillverkar och säljer tobaks- och nikotinprodukter till konsumenterna) arbeta för att minska fimpskräpet? Vi ställer frågan till huvudaktören på marknaden.

Från engångs till flergångs – nuläge och pilotcase

Talare: Åsa Stenmarck, ansvarig för nationell plastsamordning på Naturvårdsverket

En nulägesrapport från Naturvårdsverket där Åsa Stenmarck informerar om status i förordningen om engångsplast. 

Talare: Marie Palmnäs-Bédard, Projektledare, PhD, Chalmers Industriteknik 

Forskningsprojektet RETAKE har under 2023 genomfört tre piloter för att testa och utvärdera en rotationslösning med återanvändbar servis för mat och dryck. Under presentationen kommer vi att fokusera på vad projektet har fokuserat på och varför, hur RETAKEs system fungerar, varför olika miljöer kommer kräva olika lösningar, några centrala lärdomar från våra piloter, vad besökare, foodtrucks och arrangörer har tyckt, svinnet – hur uppkommer det och vad går att göra.

”Alla pratar hållbarhet, få ställer om”

Talare: Pernilla Hagbert, Forskare i hållbar omställning på KTH

Hur kan kommuner stärka sin omställningskapacitet och vad krävs egentligen? Med utgångspunkt i fyra scenarier för ett hållbart Sverige 2050 pratar Pernilla Hagbert om möjligheterna för kommuner att gå bortom dagens inlåsningar och hitta verktyg för samhällsomställning.

Dag 2, 29 november

Källsortering på offentlig plats | Panelsamtal

Moderator: Lisa Karlsson, verksamhetsutvecklare område Mätningar på Håll Sverige Rent
Panel: Henrik Nilsson, Affärsutvecklingschef på Näringslivets Producentansvar, Pär Blom, Driftledare gata med ansvarsområde barmarksrenhållning i Sollentuna kommun och Åsa Enström Garnström, Projektledare Avfallsplan på SÖRAB.  

Det är två år kvar till källsortering på offentlig plats ska finnas i alla kommuner. Vad behöver kommunerna göra nu för att vara redo 1 januari 2026? Lyssna till ett panelsamtal mellan Näringslivets Producentansvar, Sollentuna kommun och SÖRAB.

Fastighetsnära insamling 

Talare: Rickard Jansson, Utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning

2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats. Hösten 2023 är första etappen av Site Zero färdigställd. Rickard Jansson pratar om de nya direktiven och hur anläggningen gör det möjligt för kommuner att möta kraven tack vare sin kapacitet att återvinna alla Sveriges hushållsplastförpackningar och skapa cirkulära plastflöden

Låt oss prata papperskorgar 

Talare: Sofie Rådestad, sakkunnig område Stad på Håll Sverige Rent

Sofie Rådestad från Håll Sverige Rent pratar om papperskorgar med fokus på design och kostnader. Hon berättar också om den papperskorgsinventering som genomfördes under 2023 i Norrköping. I två kvarter identifierades minst 23 olika papperskorgsmodeller samt ett antal papperskorgar som inte var lämpligt placerade. 

Inrapportering av kostnader för nedskräpning

Talare: Petra Selander och Freja Rylander, handläggare på producentansvarsenheten på Naturvårdsverket

Petra och Freja från Naturvårdsverket informerar om nuläget och ger en återblick kring nedskräpningsavgifterna och kommunernas rapportering av nedskräpningskostnaderna från mars 2023. Vad händer just nu på området? Vad blev resultatet av kommunernas rapportering? Vad bör kommunerna tänka på inför kommande inrapportering i mars 2024? 

Resultat från den nationella skräpmätningen 

Talare: Britta Lönn, sakkunning område Mätningar på Håll Sverige Rent

Under sommaren 2023 genomförde Håll Sverige Rent för andra gången en nationell skräpmätning för att kartlägga skräpet i Sverige. Mätresultaten ska användas som underlag för att räkna ut den ersättning som vissa producenter ska betala kommunerna för att ersätta en del av deras städkostnader enligt Förordningen om Nedskräpningsavgifter.

Presentation av Åtgärdsguiden

Talare: Mikael Drackner, tf VD på Håll Sverige Rent

I samband med Håll Sverige Rents 40 års dag i oktober lanserades en digital åtgärdsguide. Här finns konkreta tips och förslag på åtgärder kommunen kan ta till för att minska nedskräpning i olika miljöer.

Kampanjer mot nedskräpning i Malmö stad

Talare: Elina Carlstein, Kommunikationsstrateg på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad

Städer världen över brottas mot skräpet, men hur ofta finns det ett incitament för nedskräparna att sluta skräpa ner? I det här samtalet får ni följa resan hur Malmö stad transformerade sina strategier mot nedskräpning – där resultatet blev två kampanjer med förvånansvärda resultat.

Vinnare av Årets Håll Sverige Rent-kommun 2023

Prisutdelare: Susanne Nordén, ansvarig för kommunsamarbeten på Håll Sverige Rent

För 12:e året i rad har det blivit dags att utse Årets Håll Sverige Rent-kommun – en utmärkelse till den kommun som bäst arbetat med att förebygga nedskräpning under året.