Hero
Janaina Rudberg dyker

Janaina Rudbergs brinnande intresse för havet

Body

Utmärkelsen Årets Skräpdykare 2023 tilldelas Janaina Rudberg för sitt engagemang för skräpdyk i Göta älv för Chalmers dykarklubbs räkning.

Vi har ställt några frågor till Janaina Rudberg om hennes intresse för havet och vikten av skräpdyk.

Hur startade ditt intresse för havet?

– Jag har alltid älskar vatten, men det var inte förrän 2014 som jag skaffade dykcertifikat, och hobbyn tog inte riktigt fart förrän 2018. Nu har jag strax över 300 timmar under vatten.

 

Varför är skräpdyk är en viktig aktivitet?

– När man dyker så ser man tyvärr mycket skräp som lämnats av människor. Det är svårt att inte brinna för havet efter att man tillbringat så mycket tid under vatten.

 

Vad har varit det mest utmanande med att utföra skräpdyk? 

– Själva dykningen är lätt och även icke-dykare kan engagera sig genom att hjälpa till på land. Så att få folk att engagera sig är enkelt. Det är mer utmanande att koordinera skräpdyk då det ibland krävs tillstånd för att dyka på vissa platser samt att det behövs hjälp med att frakta bort skräpet som tas upp från havet. Vi har tidigare fått hjälp av Sotenäs kommun som både hjälpt till genom att bidra med en pråm som kunnat dra upp det tunga skräpet samt bidragit med en lyftkran. All hjälp från kommun samt privata aktörer uppskattas.

 

Vad hade du önskar för utrustning för att underlätta framtida skräpdyk?

– Det finns i princip två olika typer av skräpdyk beroende av dykplatsen. I hamnar finns det mycket däck, bilbatterier och tyngre skräp. Som hjälpmedel här behövs utrustning som: Rep, lyftsäckar, kabinhakar, bojar, skräpdykskassar och gärna portabla stegar (för att underlätta upp- och nedgång för dykarna).
 
I de övriga områden hittar man mer skräp från konsumtion, småskräp, cyklar men även bilbatterier. Som hjälpmedel här behövs utrustning som: Rep, kabinhakar, förslagsvis brynjaehandskar ovanpå dykhandskarna ifall det finns risk för att narkotikamaterial (så som sprutor) finns i området.

 

Har du några tips på hur man kan engagera fler dykare att utföra skräpdyk?

– Dykare gillar att dyka – och dyker gärna när tillfälle ges. Jag tror det är hjälpsamt att informera dykare om att det finns möjlighet att vara med på skräpdyk och att det inte är så svårt som det låter. För att hjälpa till under ett skräpdyk behöver du ett Open Water Diver-certifikat om du ska vara i vattnet – om du inte har ett dykcertifikat, så kan du hjälpa till på land som repdragare.