Hero
Skräpdyk med Rena Mälaren

Jönköpings Dykarklubb Isopoda dyker för renare hav

Body

Utmärkelsen Årets Skräpdyksklubb 2023 tilldelades Jönköpings Dykarklubb Isopoda. Vi mötte upp Kristoffer Artmark och Jonas Grabinski från dykklubben för att prata om deras engagemang och varför skräpdyk är en viktig aktivitet.

Grattis till utmärkelsen Årets dykklubb 2023! Hur kommer det sig att er dykförening engagerar sig i skräpdyk?

– Det började med att vi utförde uppdrag av kommunen för säkerhetskontroller på badplatser. Under arbetet började dykarna att ta upp skräp samtidigt – vilket gjorde att dyken till slut blev en kombination av säkerhet- och skräpdyk. Därefter fick dykföreningen material från Svenska Sportdykarförbundet inom projektet "Skräpdykarna" som uppmanade föreningar att utföra fler skräpdyk, vilket ökade engagemanget.

Vi har även bland annat lärt upp barn hur man plocka upp skräp från havsbotten genom att kasta i bollar som sjunker till bassängbotten.
 

Har ni några tips till en dykförening som vill börja med skräpdyk? Något speciellt man bör tänka på?

– Häng lyftsäckar och skräpdykspåsar tillgängligt på klubben så att dykare enkelt kan ta med sig materialet till dyken. Dokumentera skräpdyken genom att ta bilder eller filma för att sprida kunskap om ert initiativ. Ni kan även bjuda in media för att visa vad som finns under ytan.
 

Vad har varit det mest utmanande med att utföra skräpdyk?

– Något som är utmanande är att ta upp otympligt skräp så som hummertinor, som lätt kan skada dykutrustningen. Vi brukar skära upp de tinor eller burar vi hittar men inte kan ta med upp på land för att förhindra spökfiske.
 

Vad hade ni önskar för utrustning för att underlätta framtida skräpdyk?

– Lyftsäckar i miniversion, flaggor på land för att visa vad man håller på med. Flaggorna är också en kommunikationsmöjlighet för dykföreningen att informera allmänheten om vad de utför för aktivitet. Någon typ av flytboj att fästa vid t.ex. fiskeredskap man inte kan få med sig upp ur havet – för att markera för framtida insatser att det finns skräp att hämta upp.
 

Vad hittar ni mest av för material (plast, trä, metall) och föremål under de skräpdyk ni utfört?

– Mestadels plast men även metallburkar, badkläder, skor, golfbollar, plast, småplastbitar och delar av fiskeredskap. Kräftburar är även vanliga att hitta i Jönköpingsområdet.
 

Varför tycker ni att skräpdyk är en viktig aktivitet?

– Det pratas mycket om marint skräp och man har nästan gett upp lite gällande dagens klimatutmaningar. Skräpdyk är en aktivitet som bidrar till en bättre havsmiljö i sin direkta närhet med ett tydligt före- och efterresultat. Vi vill även bidra med insatser mot dagens barn- och unga, genom att skapa en miljö som är fri från skräp och det är tacksamt att ta upp och städa sina hemtrakter.