Hero
En grupp glada skräpplockare med påsar och ett bildäck.

Kontor eller distans – så blir framtidens Håll Sverige Rent

Body

När vi nu ska återgå till mer kontorsarbete kommer Håll Sverige Rent att låta det funktionella styra hur och var vi ses. Det som styr vilka tider eller dagar man är på kontoret är i vilken funktion man är där. För ett kreativt möte eller ett gemensamt möte för all personal kanske det är bättre att ses fysiskt, medan det kanske passar bättre med distansarbete för andra möten eller för fokuserat eget arbete. Timmar på kontoret för timmarnas egen skull, tror vi inte på.

Precis som de flesta andra arbetsplatser så har Håll Sverige Rent påverkats mycket av restriktionerna under pandemin. Men från den 1 oktober går vi in i en ny fas. Då öppnar vi upp kontoret igen.

Och precis som de flesta andra arbetsgivare har vi funderat på hur det egentligen ska gå till, hur ska vi kunna dra nytta av de förändringar som vi tvingades in i och hur kan vi bygga en starkare arbetsplats för framtiden.

Håll Sverige Rents arbetsgivarfilosofi bygger på tillit och ansvar. Hos oss har vi sedan tidigare målstyrd arbetstid, alltså att alla själva styr hur man fördelar sina arbetstimmar. Och tar ansvar för att man levererar det som vi satt upp som gemensamma mål.

Under pandemin har vi sett både positiva och negativa effekter av hemmaarbetet. Men vi tror att den ökade flexibiliteten är bra för både medarbetare och prestationen i arbetet. Vi har 2021 både överträffat budgetförväntningar och slagit deltagarrekord i våra tre stora kampanjer. Så vi har visat att det går att prestera bra resultat på en flexibel arbetsplats med en del distansarbete.

Vi tror att vi kan svara upp både mot de behov som vi som arbetsgivare har och de önskemål som medarbetare har. Vi tror verkligen på att ses fysiskt, det stärker sammanhållningen. Men vi tror också att livspusslet blir lättare att lägga för många, om det finns en flexibilitet. Tänk på alla pendlingstimmar som sparas och i stället kan läggas på arbete, fritidsintressen eller umgänge med familj.

För att kunna återgå till mer kontorsarbete i en samtid där till exempel möten och workshoppar i hög grad har flyttat över på digitala plattformar, så kommer vi även att se över hur vårt kontor är utformat och hur vår digitala arbetsmiljö ser ut. Vi har redan i dag ett kontorslandskap som ska främja samarbete och flexibilitet. Men vi tror att det framöver kommer ställas högre krav på möjlighet till avskilda digitala möten, till exempel. Det kommer få konkreta följder i utformningen av kontorslokaler.

Psykosocial arbetsmiljö och ergonomi är två ansvar som vi som arbetsgivare har och verkligen har fått arbeta med under pandemin. Det har lett till att vi i dag har bra inarbetade rutiner för att säkra en bra arbetsmiljö, oavsett vilken fysisk plats man befinner sig på. Genom regelbundna pulsmätningar, ergonomigenomgångar, veckovisa enskilda avstämningar med alla medarbetare och friskvårdsförmåner har vi byggt upp ett system där vi tidigt kan identifiera problem och snabbt kan agera.

Så till sist. Distansarbetet har lett till viktiga insikter om hur vi som organisation kan bli ännu starkare. Att vi genom tillit och ansvar och tydliga målsättningar kan få 1+1 att bli 3. Det ser vi som väldigt hoppingivande inför framtiden så att vi kan nå vår vision: Ingen skräpar ner.