Hero
Illustration över hur plast delar sig till mikroplast i havet

Se vår föreläsning om Skräpet under ytan

Body

Den 15 september 2021 hade Håll Sverige Rent besök av två av alla ideella krafter inom ramen för dessa projekt, Helene Hagerman och Mikael Sundell. Båda är aktiva inom GUE och GUE Sweden sedan många år.

Sedan 2018 driver GUE Sweden ”Rena Botten”, ett strandnära gräsrotsprojekt för att uppmärksamma/utbilda allmänheten kring problematiken med skräp i våra hav och projektet genomföra regelbundna städningar. Operation Spöknät är på många sätt en utveckling av projekt Rena Botten och GUE Swedens vilja att aktivt verka för ett renare hav. I en första fas så fokuserar Operation Spöknät på kartläggning av problematiken genom insamling av uppgifter om mängden spöknät i havet utanför Stockholms, Sörmlands och Kalmars kuster i samarbete med olika länsstyrelser.

Global Underwater Explorers (GUE) är en av många dykutbildningsorganisationer som erbjuder allt från nybörjarkurser till väldigt avancerade kurser för teknisk djupdykning till grott- och gruvdykning. GUE har "Education, Conservation och Exploration" som ledord i all sin verksamhet, vilket avser uppmuntra till ett miljö- och forskningsengagemang vid sidan av fortbildning. Rena botten och Operation spöknät är sprunget ur GUE Swedens strävan efter att engagera sina dykare till att utnyttja sina dykskills i praktiken, samtidigt som man gör nytta och har en god stund tillsammans.

Sections