Hero

Ugga Öppe På Bötten engagerar ungdomar när Hela Sverige Plockar Skräp

Sections

Ugga Öppe På Bötten är en ungdomsgård som med stöd drivs av ungdomarna själva. Ungdomsgården tillhör Föreningen Hasselagården och kommer att vara med på Håll Sverige Rent-dagen den 18 september.