Hero
Håll Bohuslän Rent

Håll Bohuslän Rent - kraftsamling för ett renare Bohuslän

Body

Håll Bohuslän Rent – så lyder uppmaningen när Västkuststiftelsen kraftsamlar tillsammans med Bohusläns kommuner, Turistrådet Västsverige och Håll Sverige Rent för att underlätta för strandstädning och sophantering i den bohuslänska skärgården. Syftet är att minska nedskräpningen i hela Bohuslän och att motivera människor till att ta hand om sitt eget skräp genom att lyfta befintliga initiativ och utveckla nya där det behövs.

Sections

Det marina skräpet har under de senaste decennierna blivit ett stort och allvarligt problem. Bohuslän och dess långa kustremsa har länge varit särskilt utsatt, och får ta emot flera hundra ton skärp varje år. Nu görs en ordentlig kraftsamling från en rad aktörer som syftar till att göra det lättare för privatpersoner att bidra till minskad nedskräpning. Under premissen ”Håll Bohuslän Rent” görs en rad olika insatser från kommun, region och andra aktörer.

"Vi är otroligt glada att så många stora aktörer samlas kring detta projekt. Bohuskusten är en vacker plats där många vill vistas och då är det extra viktigt att vi hjälps åt för att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt. Med 'Håll Bohuslän Rent' hoppas vi kunna engagera, motivera och sprida kunskap kring hur vi tillsammans kan skapa en renare kust", säger Linus Kron, VD på Västkuststiftelsen.

Samtliga kommuner i Bohuslän blir genom detta medlemmar i den ideella organisationen Håll Sverige Rent.

"Håll Sverige Rent är väldigt glada att ha alla dessa nya medlemmar i den region i Sverige som kanske drabbas allra hårdast av den marina nedskräpningen. För det är bara tillsammans vi kan hitta lösningar på problemet", säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

På webbplatsen Håll Bohuslän Rent (https://www.vastsverige.com/bohuslan/hall-bohuslan-rent/), som ligger under Turistrådets vastsverige.com-domän, finns information kring hur man som privatperson kan vara med och bidra till att hålla skräpet borta från skärgårdsmiljön. Exempelvis är skärgårdsöarna utrustade med så kallade påsholkar så att man enkelt ska kunna ta en påse för att strandstäda spontant, på turistbyråer och infopoints kan städsugna besökare hämta ut särskilda strandstädarkit. Som en extra påminnelse sätts dessutom skyltar med budskapet ”Håll Bohuslän Rent – ta hand om ditt eget skräp” upp, både i skärgården och på andra platser runt om i Bohuslän.Strömstad satsar på ökad medvetenhet kring sopsorteringen i gästhamnen under sommaren. Genom att både erbjuda och uppmana besökarna ute i skärgården möjligheten att enkelt och kostnadsfritt lämna sina förpackningar i gästhamnen, kan fler båtägare sopsortera ombord på sina båtar. Förhoppningen är att fler gästhamnar längs Bohuskusten erbjuder detta framöver.

"Vi kommuner i Bohuslän har sedan flera år tillbaka ett etablerat samarbete i besöksnäringsfrågor och hållbarhet har fått ett allt större fokus. Med denna satsning vill vi göra det lätt för våra besökare och invånare att göra rätt och bidra till en mer hållbar plats. Detta är bara början!", säger Åsa Massleberg, Turistchef i Strömstad.