Hero
Skräpplockare i park

Håll Sverige Rent får uppdraget att mäta nedskräpningen i Sverige

Body

2019 beslutade regeringen om en nationell skräpmätning, för att få underlag till genomförande av EU:s engångsplastdirektiv. Nu är det klart att Håll Sverige Rent får uppdraget att genomföra mätningen.

- För första gången någonsin kommer vi kunna säga hur nedskräpningssituationen ser ut i Sverige som helhet. Det är otroligt positivt. Mätningen kommer ge oss helt nya möjligheter att motarbeta problemet med nedskräpning, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Håll Sverige Rent har arbetat med skräpmätningar under lång tid och har etablerade mätmetoder framtagna ihop med Statistiska centralbyrån.

- En första nationell mätning är ett jättebra första steg. Nu hoppas vi på regelbundet återkommande mätningar för att vi ska kunna följa upp och se vilka insatser som fungerar, fortsätter Johanna Ragnartz. 

Metoden som används i den nationella mätningen skiljer sig från Håll Sverige Rents ordinarie metoder, bland annat genom att det kommer att vara färre undersökningspunkter per kommun. Resultaten kommer ge en bild av nedskräpningen på nationell nivå, men inte på kommunnivå. Kommuner har därför stor nytta av att göra egna mätningar med Håll Sverige Rents metod.

- Egna kommunala mätningar är otroligt användbara, eftersom de ger god bild av hur det ser ut lokalt. Fakta och kunskap från kommunala mätningar ger en bra grund för kommuner att sätta upp mål, hitta rätt åtgärder och genomföra lokala informationskampanjer, avslutar Johanna Ragnartz. 

Mer om nationell skräpmätning
Skräpmätningen ska omfatta centrumkärnor i både stad och landsbygd. Stickprov ska även göras för turistområden och värdefulla naturområden. Mätningen ska fastställa hur stor andel av skräpet i Sverige som utgörs av cigarettfimpar, portionssnus, plastbärkassar, dryckesflaskor av plast, engångsmuggar, livsmedelsbehållare för snabbmat, dryckesbehållare av plast, dryckesbehållare av papper med tunn plastfilm, flexibla plastförpackningar, korkar och lock, ballonger, våtservetter, pappersförpackningar, metallförpackningar och glas.